Pegawai,

Definisi Pegawai:

  1. Berkaitan dengan pihak berkuasa atau badan awam dan aktiviti serta tanggungjawabnya.

  2. Seseorang yang memegang jawatan awam atau mempunyai tugas rasmi, terutama sebagai wakil organisasi atau jabatan kerajaan.

  3. Individu atau orang yang memegang jawatan atau hak berkuasa. Sebagai contoh, penyelia selalunya pegawai yang mempunyai kemampuan untuk bertindak bagi pihak syarikat, atau memberi arahan kepada pekerja bawahan.

  4. Seorang individu atau sekumpulan individu yang bertanggungjawab untuk mengawal dan / atau mengatur aktiviti untuk memastikan bahawa penyertaan adalah adil di antara semua peserta. Pegawai juga diberi kuasa untuk menghukum atau menghukum peserta yang tidak bertindak adil. Sebagai contoh, pegawai Jabatan Kehakiman dapat mencegah penggabungan dua syarikat jika pegawai merasa bahawa penggabungan tersebut akan melanggar undang-undang antimonopoli. Sebagai contoh lain, pegawai tertentu juga boleh mendenda syarikat yang melanggar undang-undang alam sekitar.

Sinonim Pegawai

Pegawai, Pemegang Pejabat, Pemegang Pejabat, Pentadbir, Eksekutif, Pelantik, Pegawai Berfungsi, Istiadat, Formal, Solem, Ritualistik, Istiadat

Bagaimana menggunakan Pegawai dalam ayat?

  1. Majlis rasmi perdana menteri.
  2. Seorang pegawai kesatuan.

Makna Pegawai & Definisi Pegawai