Garis besar liputan,

Definisi Garis Besar liputan:

  1. Penjelasan ringkas mengenai faedah, perlindungan, pengecualian, dan premium yang diberikan kepada pemohon insurans. Ini hanya berfungsi sebagai ringkasan dan tidak mengecualikan semua maklumat yang dibuat oleh kontrak polisi.

Makna Garis Besar Liputan & Garis Besar Liputan Definisi