Maklumat kesihatan yang dilindungi,

Definisi maklumat kesihatan yang dilindungi:

  1. Maklumat perubatan disertakan dalam fail kesihatan pesakit yang dilindungi di bawah HIPAA dan tidak tersedia untuk pihak yang tidak dibenarkan. Ini juga merangkumi maklumat yang diberikan oleh pesakit untuk tujuan tertentu sama ada secara elektronik, lisan, atau melalui dokumentasi bertulis. Tanggungjawab privasi terletak pada entiti dan sekutu pihak ketiga yang mengendalikan maklumat tersebut. Maklumat kesihatan yang dilindungi dapat dilepaskan atas permintaan pesakit.

Makna Maklumat kesihatan yang dilindungi & Definisi maklumat kesihatan yang dilindungi