Peraturan T (Reg T) ,

Peraturan T (Reg T):

Roll T mempunyai sejumlah peruntukan mengenai akaun tunai pelabur dan jumlah broker kredit dan broker yang dapat diberikan kepada pengguna untuk pembelian sekuriti. Menurut Roll T, pelabur boleh meminjam hingga 50% dari harga pembelian sekuriti yang dapat diperoleh melalui pinjaman dari broker atau broker. Baki 50% dari harga mesti dibayar secara tunai.

 • Peraturan ini mengatur akaun tunai dan jumlah yang dapat diberikan oleh broker kredit kepada pelabur untuk membeli sekuriti.
 • Pelabur yang ingin membeli sekuriti dengan kredit pertengahan mesti memohon akaun margin.
 • Menurut RegT, pelabur tidak perlu meminjam lebih dari 50% dari harga belian, sementara selebihnya harus membayar tunai.

Makna Literal Peraturan T (Reg T)

Peraturan:

Makna Peraturan:
 1. Peraturan atau dasar yang dikembangkan oleh agensi kerajaan.

 2. Tindakan atau proses peraturan atau perundangan.

Kalimat Peraturan
 1. Peraturan bandar

 2. Peraturan pasaran kewangan

Sinonim Peraturan

undang-undang, ketetapan, penyesuaian, pengelolaan, pengucapan, penyeimbangan, diktum, undang-undang, keputusan, perintah, perintah, kanon, perintah, perintah, undang-undang, kontrol, tindakan, arahan, preskripsi, fiat, syarat, penyesuaian, perintah, amanat, ordinan, penyegerakan

T:

Makna T:
 1. Ton metrik atau panjang.

 2. Sudu kopi

 3. Nombor yang mewakili taburan sampel dari populasi ke populasi umum.

 4. Huruf kedua puluh abjad.

 5. Bentuk T besar

 6. (Dalam unit ukuran) Milik anda (10¹²)

 7. adakah anda di sana.

 8. (Dari Kelab Sukan) Bandar.

 9. Sudu sup

Reg:

Maksud Reg:
 1. Nombor pendaftaran kenderaan, terutama tahun pembuatan.