Hubungan,

Definisi Hubungan:

  1. Hubungan antara pemboleh ubah, seperti hubungan, atau perkahwinan campur.

Sinonim Hubungan

Kesamaan, Keturunan bersama, Patrocliny, Hubungan, Persaudaraan, Hubungan, Leluhur, Simpati, Sambungan, Dekat, Pertalian, Perhimpunan, Bapa, Patrisib, Tie-in, Matriliny, Linkage, Liaison, Enation, Filation, Sistership, Deduction, Fraternity, Junction , Sambungan, Kelainan, Pendekatan, Kontroversi, Ikatan Darah, Bapa, Kedekatan, Saudara, Ibu, Dekat, Ikhwan, Keluarga, Darah, Kombinasi, Patrilineage, Urusan, Persetujuan, Hubungan Darah, Gabungan, Hubungan, Kekeluargaan, Persatuan, Bersalin, Tie, Matrocliny, Kinship, Propinquity, Addition, Cousinship, Matrisib, Homology, Link, Intimacy, Adjunct, Contiguity, Patriliny, Consanguinity, Sisterhood, Linking, Common keturunan, Hubungan, Alliance, Intercourse, Cognation, Agnation, Mutual tarikan, Matrilineage, Kesatuan, Urus Niaga, Bon

Bagaimana menggunakan Hubungan dalam ayat?

  1. Syarikat untuk kepentingan bersama mesti mengekalkan hubungan kerja yang erat untuk syarikat atau penggabungan syarikat.
  2. Syarikat untuk kepentingan bersama mesti mengekalkan hubungan kerja yang erat dengan syarikat atau menggabungkan syarikat.
  3. Terdapat hubungan terbalik antara harga yang lebih rendah dan penjualan yang lebih tinggi. Semakin rendah harganya, semakin ramai yang sanggup membeli.

Makna Hubungan & Definisi Hubungan

Hubungan ,

Apakah Definisi Hubungan?

Definisi Hubungan yang mudah ialah: Menerangkan bagaimana individu atau organisasi berurusan dengan insurans hayat atau kontrak pendapatan tetap. Hubungan yang paling biasa adalah insurans, pemilik dan pembayar.

Makna Hubungan

  1. Cara dua atau lebih konsep, objek atau orang dihubungkan atau keadaan hubungan.

Ayat Hubungan

  1. Kajian ini mengkaji hubungan antara pengangguran dan sikap politik

Sinonim Hubungan

korelasi, korespondensi, selari, ikatan, hubungan, interkoneksi