Surat kiriman wang,

Definisi surat Kiriman Wang:

  1. Surat kiriman wang adalah dokumen yang dikirim oleh pelanggan, yang sering merupakan institusi kewangan atau jenis firma lain, kepada pemiutang atau pembekal bersama dengan pembayaran untuk menjelaskan secara ringkas apa itu pembayaran sehingga akaun pelanggan akan dikreditkan dengan baik.

  2. Surat kiriman wang juga dapat disebut sebagai salinan pengiriman faktur kerana biasanya berisi banyak informasi yang sama dengan invois, seperti nombor akaun pelanggan dan nombor invois. Surat kiriman wang juga dapat digunakan apabila pelanggan tidak mempunyai akaun yang lengkap dengan syarikat atau pembekal.

  3. Surat yang dilampirkan dengan pembayaran untuk memastikan pembayaran dikreditkan dengan betul. Perniagaan menggunakan surat kiriman wang ketika mereka tidak mempunyai hubungan yang mantap dengan pembekal, dan mereka bimbang pembekal mungkin tidak mengetahui alasan pembayarannya.

Bagaimana menggunakan huruf Imbuhan dalam ayat?

  1. Surat kiriman wang biasanya dihantar oleh pelanggan kepada pembekal untuk memberitahu mereka mengenai pembayaran yang sedang dilakukan.
  2. Surat kiriman wang berfungsi sebagai pemberitahuan bahawa invois dan baki telah dibayar.
  3. Surat kiriman wang mungkin mengandungi tarikh, nama pelanggan, alamat dan nombor akaun, nombor dan jumlah invois serta tarikh jatuh tempo.

Makna Surat Imbuhan & Definisi surat Imbuhan