Pendapatan bagi setiap pekerja,

Definisi Pendapatan bagi setiap pekerja:

 1. Pendapatan per pekerja adalah alat analisis yang bermakna kerana mengukur seberapa cekap firma tertentu memanfaatkan pekerjanya. Sebaik-baiknya, syarikat mahukan nisbah pendapatan tertinggi bagi setiap pekerja kerana nisbah yang lebih tinggi menunjukkan produktiviti yang lebih tinggi. Pendapatan per pekerja juga menunjukkan bahawa sebuah syarikat menggunakan sumbernya - dalam hal ini, pelaburannya dalam modal insan - dengan bijak dengan mengembangkan pekerja yang sangat produktif. Syarikat dengan nisbah pendapatan per pekerja yang tinggi sering menguntungkan.

 2. Pendapatan per pekerja - dikira sebagai jumlah pendapatan syarikat dibahagi dengan jumlah pekerjanya sekarang - adalah nisbah penting yang mengukur secara kasar berapa banyak wang yang dijana oleh setiap pekerja untuk syarikat. Nisbah pendapatan per pekerja paling berguna ketika melihat perubahan sejarah dalam nisbah syarikat sendiri atau ketika membandingkannya dengan syarikat lain dalam industri yang sama sebagai sebahagian daripada analisis asas.

 3. Nisbah penjualan syarikat berkaitan dengan jumlah pekerja semasa. Angka tersebut dihitung dengan mengambil jumlah pendapatan syarikat dan membahagikannya dengan jumlah pekerja semasa.

Bagaimana menggunakan Pendapatan bagi setiap pekerja dalam satu ayat?

 1. Pendapatan per pekerja adalah nisbah penting yang mengukur secara kasar berapa banyak wang yang dijana oleh setiap pekerja untuk syarikat.
 2. Agar nisbah pendapatan per pekerja berguna, ia mesti digunakan ketika membandingkan dan menganalisis syarikat dalam industri yang sama.
 3. Untuk mengira pendapatan syarikat bagi setiap pekerja, bahagikan jumlah pendapatan syarikat dengan jumlah pekerjanya sekarang.
 4. Sebaik-baiknya, syarikat menginginkan nisbah pendapatan tertinggi bagi setiap pekerja kerana nisbah yang lebih tinggi menunjukkan produktiviti yang lebih tinggi, yang sering kali menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi syarikat.
 5. Faktor lain yang boleh mempengaruhi nisbah pendapatan per pekerja termasuk perolehan pekerja dan usia syarikat.

Makna Pendapatan per pekerja & Pendapatan per pekerja Definisi

Pendapatan Setiap Pekerja ,

Pendapatan Setiap Pekerja: Apa Arti Pendapatan Setiap Pekerja?

 • Definisi ringkas Pendapatan Per Pekerja adalah: Penjualan setiap pekerja dari segi jumlah penjualan syarikat dibahagi dengan jumlah pekerja yang ada adalah bilangan yang signifikan yang menganggarkan jumlah yang diperoleh bagi setiap syarikat pekerja. Indeks penjualan per pekerja sangat berguna ketika mengkaji perubahan sejarah dalam indeks syarikat atau membandingkannya dengan syarikat lain dalam industri yang sama sebagai sebahagian daripada analisis asas.

  • Pendapatan per kapita adalah komponen penting dalam mengukur berapa banyak wang yang diperoleh setiap pekerja untuk syarikat.
  • Untuk mengira penjualan setiap pekerja mengikut syarikat, bahagikan jumlah penjualan syarikat dengan jumlah pekerja semasa.
  • Sebaik-baiknya, syarikat harus berusaha untuk mencapai nisbah penjualan maksimum bagi setiap pekerja, kerana nisbah yang lebih tinggi menunjukkan produktiviti yang lebih tinggi, yang sering menghasilkan keuntungan syarikat yang lebih tinggi.
  • Untuk memahami data penting setiap penjualan pekerja, data tersebut harus digunakan ketika membandingkan dan menganalisis syarikat dalam industri yang sama.
  • Faktor lain yang boleh mempengaruhi nisbah pendapatan setiap pekerja adalah perniagaan pekerja dan usia syarikat.

Makna Literal Pendapatan Setiap Pekerja

Hasil:

Maksud Pendapatan:
 1. Pendapatan, terutamanya jika itu perniagaan atau organisasi dan itu sudah mencukupi

Ayat Hasil
 1. Pedagang telah kehilangan 10,000 pendapatan sejak rancangan pengangkutan dilaksanakan

Sinonim Pendapatan

pendapatan, pengambilan, pendapatan, hasil, penerimaan

Setiap:

Makna Per:
 1. Untuk setiap (digunakan dengan unit untuk ekspresi harga)

 2. Terbahagi dengan garis ke arah.

Kalimat Per
 1. Sebuah stesen minyak yang mengenakan 1.29 g per galon

 2. Oleh pelompat

 3. Dibuat mengikut arahan

Sinonim Per

sesuai, dalam memenuhi, per, selaras dengan, mematuhi, menghormati, benar, untuk, sesuai dengan, masing-masing, mengikuti, sejalan dengan, setiap, sebagaimana ditentukan oleh, sesuai dengan, dalam mematuhi, memerhatikan, memperhatikan, sesuai, sesuai dengan, sepadan dengan

Pekerja:

Makna Pekerja:
 1. Seseorang yang bekerja dengan gaji atau gaji, terutamanya di peringkat bukan eksekutif.

Ayat Pekerja
 1. Secara umum, tidak ada struktur formal untuk perwakilan pekerja di peringkat dewan.

Sinonim Pekerja

anggota kakitangan, anggota tenaga kerja, pekerja