Kekakuan,

Definisi Kekakuan:

  1. Kekakuan relatif bahan yang memungkinkannya menahan lenturan, peregangan, putaran atau ubah bentuk lain di bawah beban. Ini adalah fungsi dari modulus keanjalan bahan (lihat modulus Youngs) dan bentuk.

Sinonim Kekakuan

Kepatuhan, Ketepatan, Ketepatan, Ketekunan, Perhatian terhadap fakta, Kepedulian terhadap kebenaran, Perubahan, Konsentrasi, Ketekunan, Ketepatan, Kelezatan, Kekenyangan, Ketahanan, Ketahanan, Durasi, Ketahanan, Ketepatan, Ketepatan, Kesetiaan, Kesalahan, Kesetiaan, Kehalusan, Ketegasan, Ketegasan fikiran, Ketetapan, Tanpa Cacat, Flintiness, Frozenness, Fundamentalism, Grimness, Hard-bittenness, Hard-nosedness, Hardening, Hardness, Immobility, Immobilization, Immovability, Immovableness, Immutability, Implacability, Impliability, Inelasticity, Inertia, Inexorability Ketidakselarasan, Intransigeance, Intransigence, Intransigency, Intransigentism, Invariability, Invariableness, Inveteracy, Irreconcilability, Irremovability, Lastingness, Literalism, Literality, Literalness, Long standing, Loyalty, Mathematical ketepatan, Ketekunan, Kesetiaan, Kebaikan, Obduracy, Oboxy Kesempurnaan, Kekal, Kekal, Kekekalan, Ketekunan, Ketekunan, Ketepatan, Precisianism, Precision, Purism, Puritanism, Quiescence, Refinement, Relentlessness, Renitence, Renitency, Right, Rightness, Rigidness, Rigor, Rigorism, Rigorousness, Settledness, Severity, Solidity, Stability, Standing, Starchiness, Stasis, Staunchness, Steadfastness Kestabilan, Kekukuhan, Kekenyalan, Kekakuan Kaku, Kekakuan, Ketegaran, Ketegaran, Kehalusan, Ketegaran, Ketegangan, Ketegangan, Ketegangan, Tekstualisme, Surat, Ketat, Torpor, Ketangguhan, Ketenangan, Ketidakteraturan, Tidak lentur, Tidak Berubah, Tidak Berubah, Tanpa Kompromi Tidak bergerak, Tidak Berterus Henti, Tidak Bersemangat, Inersia Vis

Bagaimana menggunakan Kekakuan dalam ayat?

  1. Bahannya mempunyai banyak kekakuan dan sukar bagi kami untuk mengusahakannya, jadi kami menyerah dan meninggalkannya.
  2. Anda harus selalu mengetahui ketegaran sesuatu projek sehingga anda dapat mengetahui apakah anda dapat mengubah rancangan jika anda memerlukannya.
  3. Kekakuan bahan baru membolehkan asas yang lebih kuat dalam perannya dalam membina geladak hijau baru kami.

Makna Kekakuan & Definisi Kekakuan