Jadual,

Definisi Jadual:

  1. Dokumen tambahan, penjelasan, atau tambahan yang menjadi sebahagian daripada dokumen utama, seperti senarai item individu (dengan keterangan dan nilai) yang dilindungi oleh polisi insurans, atau jadual susut nilai yang memberikan perincian sokongan kepada penyata kewangan.

  2. Katalog bertulis atau dicetak atau senarai caj, barang, harga, dll., Disusun atau disusun mengikut abjad, kronologi, magnitudinal, atau klasifikasi atau pesanan lain.

  3. Jadual waktu untuk program atau projek yang menunjukkan bagaimana aktiviti dan peristiwa penting disusun dan dihuraikan selama tempoh yang diperuntukkan.

Sinonim Jadual

Senarai aktif, Agenda, Peruntukkan, Peruntukkan, Tetapkan, Pendekatan, Sesuai untuk, Susun, Susun, Tugaskan, Tugaskan, Serangan, Pesanan batting, Bill, Bill of tambang, Blacklist, Blueprint, Blueprinting, Book, Budget, Calculate, Calculation, Kalendar, Kad, Carte du jour, Pemain, Katalog, Carta, Memetakan, Senarai Semak, Senarai Sivil, Konsepsi, Konsert, Persediaan, Contrive, Kos, Kos keluar, Potong, Dedikasi, Reka Bentuk, Destin, Perincian, Peranti, Merancang, Melunaskan , Disposition, Docket, Earmark, Enroll, Enter, Enterprise, Enumerate, Enumeration, Envisagement, Expend, Fate, Figure, Figuring, File, Forecast, Foresight, Forethought, Fork out, Frame, Game, Go, Graphing, Pelan dasar, Garis Panduan, Idea, Impanel, Menanggung kos, Indeks, Niat, Niat, Inventori, Melabur, Item, Item, Item, Skor Keep, Layout, Lay Lay, Layout, Line up, Lineup, List, List of agenda, List, Long -rancang rancangan, Lot, Buat unjuran, Buat susunan, Buat tugasan, Pemetaan, Tanda, Tanda keluar, Pelan induk, Saya nu, Method, Methodize, Methodology, Open purse, Operations research, Ordain, Organisation, Organize, Outlay, Outline, Pay, Pay out, Pigeonhole, Plan, Plan depan, Planning, Planning function, Playbill, Portion off, Post, Prearrange , Pra Penyusunan, Prosedur, Program, Program tindakan, Program operasi, Programma, Projek, Prospektus, Protokol, Put out, Rasionalisasi, Rasionalisasi, Rekod, Daftar, Pendaftaran, Repertori, Cadangan, Hadkan, Hadkan ke, Senarai bersara, Roll, Roll call, Roster, Run through, Skema, Skema, Skema, Skema, Skema, Skema susunan, Skor, Tetapkan, Pisahkan, Ketepikan, Matikan, Siapkan, Siapkan, Bentuk, Keluar, Daftar sakit, Tenggelam wang dalam, Slate, Spend, Splurge, Squander, Plan strategik, Strategi, System, Systematization, Systematize, Table, Tabulate, Tactical plan, Tactics, Tag, Tally, Tally sheet, The big picture, The picture, Throw money around, Waktu, Jadual Waktu, Jalan, Bersenam, Bekerja, Rancangan kerja

Bagaimana menggunakan Jadual dalam ayat?

  1. Cuba dan pastikan untuk selalu mengikuti jadual anda supaya anda tidak ketinggalan dan perlu mengejar ketinggalan.
  2. Kami betul-betul mengikut jadual perjalanan kami dan akan tiba tepat ketika kami mengatakan akan, iaitu pada pukul 8 pagi.
  3. Anda harus selalu berusaha mematuhi jadual yang ketat sehingga anda akhirnya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

Makna Jadual & Definisi Jadual