Kestabilan,

Definisi Kestabilan:

  1. Keupayaan zat untuk tidak berubah dari masa ke masa di bawah keadaan penyimpanan dan penggunaan yang dinyatakan atau yang dijangka. Biasanya keadaan yang boleh menyebabkan ketidakstabilan (seperti kelembapan, kejutan, atau suhu) dikenal pasti dalam MSDS untuk bahan tersebut.

  2. Keadaan stabil.

Sinonim Kestabilan

Kesesuaian, Abnegasi, Abstinence, Accordance, Age, Antiquity, Application, Assiduity, Assiduousness, Authenticity, Authoritativeness, Body, Buldog tenacity, Calculability, Calm, Calmness, Ceaselessness, Changelessness, Coeternity, Cohesion, Concentration, Concreteness, Consarityiveness , Konsonan, Ketekunan, Aliran berterusan, Kekangan, Kesinambungan, Kesinambungan, Kesinambungan, Kesinambungan, Kesinambungan, Pengendalian, Sejuk, Surat-menyurat, Kekalahan masa, Kekurangan waktu, Kepadatan, Ketergantungan, Penentuan, Ketekunan, Kecerobohan, Diuturnity, Ketekunan Dogged, Doggedness , Ketahanan, Ketahanan, Duration, Endlessness, Endurance, Engrossment, Equability, Equanimity, Equilibrium, Eternalness, Eternity, Evenness, Ever-selama-lamanya, Kekekalan, Everness, Faithworthiness, Featurelessness, Fidelity, Firmness, Fixedness, Foreverness, Frozenness, Full , Kelembutan, Maksud emas, Medium gembira, Pengerasan, Kekerasan, Homogenitas, Tidak bergerak, Immovabi lity, Immovableness, Immutability, Impartiality, Incessancy, Indefatigability, Indestructibility, Industriousness, Industry, Infinite durasi, Infinity, Insistence, Insistency, Interminability, Invariability, Invariableness, Inveteracy, Invincibility, Jointlessness, Judenessness, Juste-milieu, Lasting berdiri, tahan lama, umur panjang, panjang umur, kesetiaan, penyelenggaraan, massa, materialiti, meden agan, jalan tengah, kelembutan, kesederhanaan, kesederhanaan, kesederhanaan, monolitisme, monoton, berkecuali, tidak berkesudahan, tanpa kekerasan, tidak berlebihan, Kegantungan, Ketenangan, Kesabaran, Kesabaran, Kesabaran Pekerjaan, Ketahanan, Perennation, Kekal, Kekekalan, Kekekalan, Kekekalan, Kekekalan, Kekekalan, Ketekunan, Ketekunan, Ketekunan, Ketekunan, Ketekunan, Ketekunan, Ketekunan, Plugging, Keberanian, Keberatan Berhemah, Ketenangan, Tanpa Henti, Kebolehpercayaan, Tenang, Ketetapan, Resolusi, Selesaikan, Kekangan, Kekakuan, Kelancaran, Keamanan, Keamanan, Kesal, Ketidakseimbangan, Pengasingan diri, Pengendalian Diri, Penolakan Diri, Pengekangan Diri, Sempiternity, Serenity, Single-mindedness, Singleness of purpose, Slogging, Smoothness, Sobriety, Solidity, Solidness, Kekukuhan, Stableness, Stamina, Standing, Stasis, Staunchness, Staying power, Steadfastness, Steadiness, Steady state, Stick-to-itivity, Stoutness, Strength, Stubbornness, Sturdiness, Substantiality, Substantialness, Successness, Survival, Survivance, Tangibility, Temper, Temperance, Temperateness, Tenaciousness, Tenacity, Timelessness, Tirelessness, Torpor, Toughness, Tranquility, Trustworthiness, Unbrokenness, Unceasingness, Unchangeability, Unchangingness, Undifferentiation, Unerringness, Unexcessiveness, Unextravagance, Unextremeness, Uninterinter, Uninterinter Ketidakselesaan, Ketidakteraturan, Ketidakteraturan, Perhatian tanpa perhatian, Kesahan, Melalui media, Ketegasan, Ketahanan, Stea kekemasan, Keselamatan, Kekuatan, Ketahanan, Ketegasan, Kekukuhan, Keselamatan, Keselamatan

Bagaimana menggunakan Kestabilan dalam ayat?

  1. Kami memberi tumpuan kepada kestabilan dan itulah sebabnya kami menyimpan stok untuk jangka masa minimum sepuluh tahun dalam rancangan kami.
  2. Sekiranya anda ingin mencuba dan mempunyai tekanan hidup yang rendah, cari pekerjaan yang mempunyai kestabilan yang baik dan bukannya banyak turun naik.
  3. Terdapat ketakutan terhadap kestabilan politik di kawasan ini.
  4. Syarikat ini mempunyai banyak kestabilan, jadi anda tidak perlu bimbang diberhentikan kerja dalam masa terdekat.

Makna Kestabilan & Definisi Kestabilan