Pakar Operasi Pemasaran adalah anggota penting dalam bahagian Jualan & Perkhidmatan. Pakar operasi pemasaran akan bekerjasama rapat dengan Pengurus Pemasaran Kanan untuk menyokong semua bidang pengurusan dan manipulasi pangkalan data pemasaran termasuk penjanaan petunjuk, pemasaran e-mel, pemasaran telem dan pelacakan petunjuk.

Anda juga akan menyokong pelancaran produk dan perkhidmatan, menguruskan promosi produk harian dan merumuskan strategi pemasaran, membantu merancang dan mengembangkan strategi penjenamaan korporat, dan mengoptimumkan prestasi pemasaran media digital. Dengan banyak fungsi pemasaran, pakar mempunyai tanggungjawab untuk pelbagai fungsi seperti:

  • Menjalin dan mengekalkan hubungan antara jabatan penjualan dan pemasaran. Peranan profesional ini melibatkan penyatuan berterusan amalan pemasaran baru dan inovatif dengan amalan dan strategi syarikat yang ada untuk mempromosikan pertumbuhan dan keuntungan perniagaan. Selanjutnya, pekerjaan ini sangat penting untuk meningkatkan sifat pentadbiran dan hasil bagi pengiklan dan membantu mereka membuat kemajuan ; sekiranya anda memerlukan pertolongan di laman web dengan kandungan pemasaran yang menarik, lawati gawdo.com .
  • Memperkukuhkan strategi pemasaran dengan metrik. Oleh kerana pasukan operasi pemasaran mengendalikan semua aktiviti pemasaran dari awal hingga akhir, adalah penting bagi syarikat untuk mengukur hasil kempen pemasaran dengan berkesan. Sebaiknya ukur hasil kempen menggunakan metrik kualitatif seperti ROI dan metrik kuantitatif seperti kadar penukaran. Dengan cara ini, syarikat dapat dengan mudah mengukur strategi pemasaran dan kemajuannya ke arah tujuannya.
  • Pengurusan aktiviti harian. Untuk memastikan keberkesanan usaha pemasaran, pemasar harus bersedia menangani semua aspek kampanye pemasaran. Tanggungjawab anda juga untuk berkoordinasi dengan pengurus pemasaran kanan dan ketua jabatan yang lain dan memudahkan penyelarasan antara pelbagai fungsi pemasaran. Ini termasuk menguruskan kempen penjanaan petunjuk, menilai strategi pemasaran, mengurus kontak pelanggan, dan fungsi lain yang berkaitan.
  • Menguruskan jadual Field Marketing Manager. Field Marketing Manager bertanggungjawab terutamanya untuk menghasilkan petunjuk dan memberi cadangan untuk menarik pelanggan baru dan menambahkan pelanggan baru ke program penjualan dan perkhidmatan syarikat. Oleh itu, tugas tersebut merangkumi perancangan dan pengembangan kempen serta pengambilan pemasar. dan memantau kempen. Di samping itu, pengurus operasi Pemasaran mesti dapat menyelaraskan pelaporan dan analisis strategi. Ini termasuk penyediaan bulanan laporan pemasaran dan pemantauan kemajuan dan status program pemasaran mereka.
  • Tetapkan strategi operasi pemasaran yang baik. Fungsi utama pasukan Operasi Pemasaran adalah untuk membuat dan mengembangkan strategi pemasaran yang komprehensif. Strategi harus menangani tujuan dan objektif perniagaan. Pasukan operasi pemasaran juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti persaingan dan mengenal pasti peluang untuk memperkuat dan mengembangkan perniagaan dengan mengenal pasti segmen pasaran yang sesuai.
  • Mengurus dan menyokong pelbagai peranan. Pasukan operasi pemasaran terdiri daripada pelbagai orang yang mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeza. Salah satu peranan utama setiap ahli adalah mengurus prestasi keseluruhan pasukan. Sekiranya ahli tidak dapat menguruskan peranan mereka dengan cara yang diinginkan, mereka harus diganti. Pengurus juga mesti memberi motivasi dan mengekalkan pekerja bawahannya dengan betul dengan memberi mereka insentif dan ganjaran yang sewajarnya.
  • Memberi maklum balas secara berkala kepada pelanggan. Kejayaan sebarang aktiviti pemasaran bergantung pada maklum balas pelanggan. Oleh itu, sangat penting bagi pengurus untuk memberikan maklum balas secara berkala kepada pelanggan mengenai prestasi aktiviti pemasaran. Maklum balas harus berbentuk maklum balas positif dan negatif. Pengurus harus memperhatikan kekuatan dan bidang peningkatan pekerja dan menggunakannya sebagai peluang untuk meningkatkan lagi prestasi dan kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat operasi pemasaran.