Penyelidikan tinjauan,

Definisi penyelidikan Kajian:

  1. Kaedah penyiasatan sosiologi yang menggunakan tinjauan berdasarkan pertanyaan atau statistik untuk mengumpulkan maklumat mengenai bagaimana orang berfikir dan bertindak. Sebagai contoh, kemungkinan penerapan penyelidikan tinjauan ke konteks perniagaan mungkin melibatkan melihat seberapa efektif media massa dalam membantu membentuk dan mengubah pendapat masyarakat.

Bagaimana menggunakan kajian Survey dalam ayat?

  1. Saya berpendapat bahawa kita perlu membuat lebih banyak kajian tinjauan sebelum membuat kesimpulan mengenai orang dan tingkah laku mereka.
  2. Kita hidup dan mati dalam industri kita dengan hasil kajian tinjauan, tanpanya kita sering terbang buta berusaha untuk mengetahui keperluan dan keinginan pelanggan kita.
  3. Penyelidikan tinjauan menunjukkan pelbagai maklumat yang dapat kami gunakan dalam laporan yang kami sampaikan kepada pihak pengurusan.

Makna Penyelidikan tinjauan & Kajian tinjauan Definisi

Penyelidikan sosiologi adalah kajian sistematik orang, arahan atau gejala sosial menggunakan teknik pengukuran seperti wawancara, tinjauan, kumpulan fokus, atau analisis teks yang komprehensif.

Ini mungkin juga merangkumi data analisis yang dikumpulkan oleh agensi kerajaan.

Metodologi penyelidikan sosial boleh dikelaskan sebagai:

Dua jenis kaedah penyelidikan sosiologi adalah:

• Penyelidikan kuantitatif:

Ini merangkumi data yang dapat diukur yang bergantung pada analisis statistik. Penyelidikan kuantitatif adalah kaedah penyelidikan yang memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data. Ia terbentuk dari pendekatan deduktif. Ini membantu menguji dan memahami hubungan antara entiti. Ini dilakukan melalui pelbagai kaedah dan teknik pengukuran. Penyelidikan kuantitatif memberikan hubungan asas antara pemerhatian empirikal dan ekspresi matematik hubungan kuantitatif.

• Penyelidikan kualitatif:

Ini merangkumi lebih banyak pendekatan peribadi terhadap pengumpulan data melalui pemerhatian langsung dan komunikasi dengan peserta. Ia berkaitan dengan kualiti. Dalam sosiologi, penyelidikan kualitatif didefinisikan sebagai kaedah penyelidikan yang memfokuskan pada memperoleh data melalui komunikasi terbuka dan perbualan. Kaedah ini tidak hanya bergantung pada "Apa" tetapi juga bergantung pada "Mengapa". Bahawa jika sesuatu yang berlaku itu berlaku dan jika ia berlaku maka mengapa ia berlaku.

Dua jenis data penyelidikan sosiologi adalah:

• Penyelidikan utama:

Dalam data sosiologi primer adalah data yang dihasilkan pada asalnya oleh pengkaji sendiri. Data boleh berupa jenis soal selidik, pemerhatian atau eksperimen yang tidak ada sebelumnya.

• Penyelidikan sekunder:

Data sekunder adalah data yang sudah ada. Ahli sosiologi mungkin mengkaji karya yang ditulis oleh sejarawan, ahli ekonomi, guru, atau ahli sosiologi awal. Mereka mungkin mencari melalui majalah, surat khabar, atau majalah dari mana-mana tempoh dalam sejarah.

Oleh itu, penyelidikan sosial cuba membuat atau mengesahkan teori melalui pengumpulan data dan analisis data, dan tujuannya adalah penerokaan, penerangan, penjelasan, dan ramalan. Tidak boleh memimpin atau disalah anggap dengan falsafah atau kepercayaan. Penyelidikan sosial bertujuan untuk mencari corak sosial atau keteraturan dalam kehidupan sosial dan biasanya berurusan dengan kumpulan sosial dan bukan individu itu sendiri. Sebenarnya penyelidikan sosiologi adalah penyelidikan yang sangat komprehensif dan sahih mengenai apa sahaja kerana ia mempunyai beberapa peraturan yang mengikutinya ia harus disusun sebagai penyelidikan yang baik. Seseorang yang ingin mempelajari masyarakat harus selalu mempelajarinya dengan mengeluarkan nilai-nilai subjektif peribadinya, yang akan menghasilkan penyelidikan yang lebih semula jadi dan berkecuali, membantu semua orang. Kelebihan penyelidikan sosiologi adalah bahawa ia menyediakan platform yang luas untuk mengkaji apa yang berlaku dalam sebuah komuniti dan kemudian mempertimbangkan maklumat tersebut dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan agama masyarakat tersebut. Ini membantu masyarakat yang berlainan untuk belajar mengenai satu sama lain kerana apa yang mungkin "normal" atau dapat diterima untuk satu kumpulan mungkin "tidak normal" atau tidak dapat diterima oleh kumpulan lain. Penyelidikan sosiologi boleh dilakukan secara saintifik dengan cara berikut:

• Menulis hipotesis berdasarkan andaian dan pernyataan.

• Pengumpulan Data melalui tinjauan dan eksperimen.

• Pembuatan teori berdasarkan data yang dikumpulkan yang mungkin menjalani ujian tertentu yang jika terbukti berulang kali menghasilkan pengeluaran teori baru jika tidak, data tersebut ditolak.