Variasi sementara,

Definisi variasi Temporal:

  1. Kebolehubahan bergantung pada masa, misalnya, hakisan pantai atau penipisan sumber semula jadi, akan memerlukan variasi masa pada kadar susut nilai masing-masing.

Makna Variasi Temporal & Definisi variasi Temporal