Klasifikasi Produk dan Perkhidmatan Piawai PBB (UNSPSC),

Definisi Klasifikasi Produk dan Perkhidmatan Piawai PBB (UNSPSC):

  1. Piawaian terbuka global untuk klasifikasi semua jenis barang dan perkhidmatan. Ini adalah kerangka logik lima peringkat di mana setiap tahap dikenal pasti oleh nilai berangka dua watak. Tahap ini adalah (1) Segmen: penggabungan keluarga baik atau perkhidmatan untuk tujuan analisis. (2) Keluarga: sekumpulan kategori item yang saling berkaitan dikenali. (3) Kelas: sekumpulan item yang menggunakan kegunaan atau fungsi umum. (4) Komoditi: kumpulan barang atau perkhidmatan yang dapat diganti, dan (5) Fungsi perniagaan: fungsi yang dilakukan oleh organisasi untuk mendukung barang atau jasa.

Makna Klasifikasi Produk dan Perkhidmatan Piawai Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSPSC) & Definisi Klasifikasi Produk dan Perkhidmatan Piawai Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSPSC)