Syarikat apa yang berada dalam bidang kewangan? Semua bank, institusi kewangan, syarikat insurans, syarikat pinjaman, syarikat pelaburan dan syarikat pemprosesan kewangan adalah bahagian dari industri Kewangan. Syarikat Kredit, Persatuan simpanan dan pinjaman, syarikat kewangan pengguna, Syarikat kewangan penjualan, syarikat Insurans Hayat, rumah broker, Syarikat pelaburan: Amanah pelaburan unit, Syarikat terbuka dan tertutup secara kolektif menjawab apa syarikat dalam bidang kewangan.

Apa itu Syarikat Kewangan?

Syarikat kewangan adalah syarikat yang memberikan perkhidmatan kewangan kepada pelanggannya: individu, perusahaan atau badan pemerintah. Ini merangkumi semua syarikat yang menawarkan perkhidmatan kewangan seperti perancangan dan Pengurusan Anggaran, Kredit dan khidmat nasihat pelaburan dll. Syarikat kewangan seperti syarikat kewangan Korporat dan Pengguna, Syarikat kredit dan pelaburan, institusi Bank dan bukan bank adalah contoh syarikat kewangan. Sebelum mengetahui secara menyeluruh syarikat mana yang berada dalam bidang kewangan, kita mesti belajar terlebih dahulu, apa sebenarnya perkhidmatan kewangan ?!

Apa itu Perkhidmatan Kewangan?

Syarikat-syarikat yang berada di bidang kewangan menawarkan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan mereka. Mereka adalah syarikat pemprosesan kewangan seperti syarikat pinjaman dan pelaburan, syarikat bank dan insurans, syarikat kewangan korporat dan pengguna. Perkhidmatan kewangan pada asasnya terdiri daripada tiga jenis; ini berkaitan dengan Kewangan Peribadi dan Kewangan Pengguna dan Kewangan Korporat . Dalam kes pertama, perkhidmatan ditawarkan untuk mengurus dan melabur kewangan peribadi seseorang, iaitu menabung, menganggarkan, melabur.

Terdapat perunding dan institusi kewangan yang menjalankan tugas; sementara di sisi lain, kes kedua merangkumi pengurusan kewangan dengan bantuan peruntukan hutang dan institusi penasihat pelaburan. Jenis ketiga mempertimbangkan pengurusan kredit dan wang perusahaan.

:bulb: KeyPoint yang Perlu Diingat:

 1. Perkhidmatan institusi kewangan yang paling menonjol adalah pengurusan kredit.
 2. Kredit / Pinjaman yang ditawarkan oleh syarikat tersebut berbeza dari jangka panjang, jangka sederhana hingga jangka pendek.
 3. Pinjaman boleh dijamin atau tidak dijamin dengan syarat pembayaran masing-masing.
 4. Syarikat kewangan mencadangkan pinjaman peribadi dan pinjaman pengguna.
 5. Pelanggan dilihat sebagai individu dan syarikat di kedua artikel ini.

1.1 Jenis Syarikat Perkhidmatan Kewangan:

Berikut adalah syarikat yang menawarkan perkhidmatan Kewangan kepada masyarakat umum, organisasi dan institusi kerajaan. Mereka memberi contoh syarikat apa yang ada dalam kewangan yang difailkan.

:small_red_triangle_down: Bank Pusat:

Institut kewangan pertama yang terkenal dalam bidang kewangan adalah bank pusat. Bank pusat adalah bank yang dominan dari mana-mana kerajaan atau negara. Semua perkhidmatan Kewangan yang ditawarkan oleh bank tersebut berada dalam konteks pengawasan atau perlindungan struktur kewangan negara; yang bermaksud mereka tidak memberi kemudahan kepada masyarakat umum, kerana bagi mereka, bank perdagangan ada di sana. Bank pusat bertindak sebagai bank negara atau bank bank. Mereka menawarkan perkhidmatan mereka kepada bank lain, meminjamkan wang dan menyokong mereka semasa mereka menyentuh garis kemuflisan .

Bank-bank ini menguruskan pertukaran mata wang asing dan mempunyai fungsi lain bersama dengan penyediaan perkhidmatan kewangan seperti membuat dan menyelesaikan dasar monetari, pengurusan rizab, pengeluaran syiling dan mata wang dengan tambahan kepada perkhidmatan lain-lain.

:small_red_triangle_down: Bank Komersial:

Institut kewangan kedua paling popular adalah bank perdagangan. Bank perdagangan menerima deposit dan memberikan kredit kepada masyarakat umum. Pelanggan mereka adalah anggota masyarakat dan warga negara. Pengurusan wang dan pelaburan mempunyai prosedur yang berbeza berbanding dengan syarikat kewangan. Pelanggan membuka akaun semasa atau simpanan di bank untuk menyimpan pelaburan mereka atau untuk mengatur aliran tunai. Namun, mereka boleh mengambil pinjaman dari bank melalui kad kredit atau secara berasingan.

Selain fungsi yang disebutkan di atas, bank perdagangan juga menawarkan perkhidmatan kewangan yang berbeza. Mereka membeli sekuriti bagi pihak pelanggan dan menyelesaikan akaun.

:small_red_triangle_down: Kesatuan Kredit:

Institut kewangan ketiga dalam senarai syarikat kewangan terbaik kami adalah Credit Union. Ini adalah organisasi yang menjadikan ahli mereka pemilik dan pengguna setiap input dan output. Kesatuan kredit pada amnya adalah institusi yang membuat keuntungan tanpa keuntungan disebut sebagai "Korporat". Anggota dikategorikan kepada dua perspektif: Penjimat ahli dan Peminjam anggota.

Satu jenis peserta membekalkan wang ke dalam kesatuan (mereka menyimpan atau mendeposit sejumlah wang) dan jenis ahli yang kedua meminjam atau mengambilnya sebagai pinjaman. Kadar faedahnya lebih rendah dan kadar simpanan lebih tinggi dalam program kolaborasi tersebut.

:small_red_triangle_down: Syarikat kewangan penjualan (SFC):

Syarikat kewangan penjualan adalah syarikat kewangan keempat paling terkenal yang terdapat dalam industri kewangan. Ini adalah syarikat yang tidak memberikan kredit secara langsung kepada pelanggan mereka melainkan mereka bersentuhan dengan syarikat runcit atau pembuatan yang menjual barang dan perkhidmatan pengguna. Mereka membeli "kenalan kewangan pengguna" dari penjual dan peniaga ini.

Sebagai contoh, jika pelanggan ingin membeli kereta dan tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membuat keseluruhan pembayaran, peniaga kereta mengarahkan mereka membelinya dengan meminjam wang dari SFC yang berkaitan. Syarikat-syarikat ini meminjamkan wang kepada pelanggan dan kemudian membayar kredit secara ansuran.

:small_red_triangle_down: Syarikat Kewangan Pengguna (CFC):

Syarikat kewangan kelima yang terkenal adalah syarikat kewangan pengguna. Tajuknya menerangkan semuanya. Ini adalah syarikat yang meminjamkan wang kepada orang yang ingin membeli sesuatu; supaya mereka memenuhi syarat pembayaran mereka. Perbezaan antara CFC dan SFC ditunjukkan oleh keterbatasan fungsinya. Syarikat kewangan penjualan selalu memberikan kredit kepada pihak ketiga; sementara syarikat kewangan pengguna secara langsung memberikan kredit kepada penggunanya.

Sebilangan besar peruncit mempunyai pilihan "Pembiayaan pengguna", di mana mereka membiayai pembeli melalui sumber mereka sendiri atau dengan mengarahkannya kepada pihak ketiga (Dalam kes yang disebutkan di atas, liputan selalu berada di kepala 'Syarikat Pembiayaan Penjualan' - Walaupun tidak disebutkan namanya ia). Syarikat kewangan pengguna selalu berfungsi sebagai entiti yang berasingan. Secara amnya, kredit yang diberikan melibatkan pinjaman Kenderaan, Pinjaman produk peribadi, Pinjaman Harta Tanah / Pinjaman Gadai janji.

:small_red_triangle_down: Syarikat Insurans Hayat:

Syarikat insurans hayat berada di tangga keenam dalam senarai syarikat kami yang muncul dalam bidang kewangan. Jelas, syarikat insurans adalah jenis Institusi Kewangan Bukan bank yang membantu menguruskan Kewangan melalui penyerahan dana secara berterusan sehingga jangka masa yang diperlukan. Terdapat kontrak Gadai janji yang dapat dilunasi melalui polisi insurans hayat. Beberapa polisi khas dibuat untuk tujuan seperti "Insurans Hayat Kredit". Ia membantu melunaskan hutang melalui jumlah yang diterima pada saat polisi matang atau kematian pemegang polisi.

:beginner: Soalan Berkaitan:

Apa itu Insurans Gadai janji? Mengapa Insurans Gadai janji?

:small_red_triangle_down: Rumah Pembrokeran:

Syarikat kewangan ketujuh terbaik membawa kita ke arah rumah Broker. Ini juga merupakan jenis institusi kewangan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan dan pelaburan kepada pelanggan. Mereka berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual sekuriti. Rumah broker atau firma mengenakan sedikit komisen untuk menyediakan perkhidmatan ini. Selain memudahkan transaksi keselamatan, rumah broker juga memberikan perundingan pelaburan dan cukai pendapatan. Mereka juga menawarkan perancangan harta tanah.

:small_red_triangle_down: Syarikat Pelaburan:

Kami menandakan syarikat pelaburan di tangga kelapan untuk syarikat yang berada dalam bidang kewangan. Syarikat pelaburan dibuat semata-mata untuk tujuan kolektif untuk memberi manfaat kepada ahli. Secara amnya terdapat dua jenis syarikat pelaburan yang menyediakan perkhidmatan kewangan: Unit Pelaburan Amanah (UIT), Syarikat Pelaburan Terurus (Terbuka dan tutup).

:small_orange_diamond: Unit Pelaburan Amanah (UIT):

Unit pelaburan amanah adalah jenis pertama syarikat pelaburan. Syarikat / amanah ini menawarkan perkhidmatan pelaburan kepada anggotanya. Mereka digabungkan untuk tempoh khas tanpa dewan pengarah dan pengurus portfolio. UIT menggabungkan dan mengurus peraturannya di bawah peraturan khas. Semua ahli mengumpulkan wang mereka, yang kemudian dilaburkan dalam pelbagai jenis sekuriti yang telah ditentukan seperti saham saham , bon bon dan lain-lain. Apabila ahli melaburkan sejumlah wang, UIT kemudian memberikan unit kepada mereka; yang boleh ditebus kemudian. Selain itu, para anggota menyerap keuntungan melalui keuntungan modal dan dividen.

Syarikat Pelaburan Terurus:

Syarikat pelaburan terurus adalah syarikat pelaburan jenis kedua. Syarikat-syarikat ini termasuk syarikat terbuka dan syarikat tutup. Reksa dana untuk syarikat insurans terbuka dan insurans, institusi pinjaman dan badan kewangan lain termasuk syarat-syarat standard yang diperlukan untuk tujuan tertutup adalah contoh baik dari apa syarikat berada dalam bidang kewangan.

:small_orange_diamond: Syarikat terbuka: Ini juga dipanggil dana bersama.

Syarikat pelaburan terbuka dikendalikan oleh pengurus portfolio; yang mengisytiharkan dan menguruskan jenis sekuriti pelaburan dana bersama. Semua ahli melaburkan sejumlah wang dalam dana yang kemudian dilaburkan pada sekuriti tertentu.

Pola kerja dana bersama sama dengan UIT tetapi kecuali pengurusan kerja; kerana dana bersama diselia dan dikendalikan oleh pihak berkuasa dalaman, yang tidak berlaku dengan UIT. Terdapat beberapa jenis dana bersama yang dibuat untuk tujuan tertentu; Di samping itu, beberapa dana bersama mempunyai keupayaan untuk melabur dalam sekuriti yang berbeza yang membebaskan anggota dari risiko yang berpotensi.

:small_orange_diamond: Syarikat tertutup:

Ini adalah syarikat yang menyediakan perkhidmatan kewangan melalui pengurusan pelaburan. Syarikat tertutup membuat hanya satu tawaran awam awal dan tidak menjual sahamnya dari semasa ke semasa. Sebaik sahaja orang membeli saham, syarikat melaburkan jumlah itu dalam sekuriti yang berbeza. Syarikat-syarikat ini juga diawasi dan dikendalikan oleh pihak berkuasa dalaman. Saham syarikat tersebut tidak boleh ditebus, yang bermaksud syarikat-syarikat ini tidak bertanggungjawab untuk membeli balik saham mereka dari anggota yang ingin mengembalikannya.

:beginner: Pertanyaan Berkaitan:

Apakah dana terbuka? Apakah syarikat Pelaburan tertutup itu?

1.2 Senarai Syarikat Kewangan Teratas 2020:

Majalah Forbes mengeluarkan senarai 2000 syarikat awam global setiap tahun. Ini membolehkan mereka memfokuskan pada empat faktor dominan: penjualan, pendapatan, aset dan bahagian pasaran. Jadi pada dasarnya syarikat apa yang berada dalam bidang kewangan? - Menurut data terkini 30 April 2020; 8 syarikat perkhidmatan kewangan berikut muncul dalam '10 senarai teratas' Forbes global 2000. :small_orange_diamond: Ini termasuk Bank, syarikat Insurans dan syarikat Pelaburan yang menawarkan perkhidmatan kewangan Peribadi, kewangan Korporat dan pelaburan dengan perkhidmatan lain-lain.

1. Bank Industri dan Komersial China (ICBC):

Institut kewangan pertama dalam senarai teratas adalah ICBC. Ia adalah syarikat perbankan multinasional yang ditubuhkan pada 1 Januari 1984. Pada dasarnya, bank perdagangan dimiliki dan dikendalikan oleh kerajaan China. Bank memberikan pelbagai perkhidmatan kewangan kepada pelanggan mereka. Berdasarkan Laporan Tahunan ICBC 2019, bank memiliki jumlah aset bernilai 30,109,436 Juta RMB.

ciri-ciri :bank::cn:
Industri Perkhidmatan Perbankan, Perkhidmatan Kewangan dan Pelaburan
HQ Beijing, China
Perkhidmatan kewangan Kewangan, Insurans, Perbankan Pengguna dan Korporat, Perbankan Pelaburan, Pengurusan Pelaburan, Perbankan Swasta, Pinjaman Gadai Janji , Perkhidmatan kad kredit
Hasil 313,36 Billion yuan (mata wang China) * pada Laporan Tahunan 2019

2. China Construction Bank (CCB):

Institut kewangan kedua terkemuka di dunia ialah CCB. Ia adalah Bank Komersial China berskala besar yang terkemuka. Pertama kali digabungkan pada 1 Oktober 1954 dengan nama "People's Construction Bank of China (Bahasa Cina: 中国 人民 建设银行), yang kemudian ditukar menjadi Bank Pembinaan China. Bank mempunyai pelanggan peribadi dan korporat.

Ia mempunyai 347.156 pekerja yang bekerja di 14912 cawangan perbankannya. Selain Forbes global 2000, ia juga menduduki tempat ke-5 di antara semua bank tersenarai di dunia yang bergantung pada permodalan pasarannya sebanyak USD 217,686 juta.

Perincian :bank::cn:
Industri Perbankan, Perkhidmatan Kewangan, Perkhidmatan Pelaburan dan Pengurusan Kekayaan
HQ Beijing, China
Perkhidmatan kewangan Perbankan Peribadi, Perbankan Korporat, Perbendaharaan, Pencen dan [Perbankan Pelaburan, Insurans, Khidmat nasihat , Perkhidmatan Agensi, Perkhidmatan Penjagaan, Perkhidmatan jaminan, Pengurusan dana
Hasil 269,222 Billion yuan (mata wang China) * pada Laporan Tahunan 2019

3. JP Morgan Chase:

JP Morgan Chase adalah Institut Kewangan global ketiga terbesar pada tahun 2020 sementara badan kewangan pertama terbesar di Amerika. Ia ditubuhkan pada tahun 1877, yang menjadikannya bank tertua yang mempunyai sejarah lebih dari 200 tahun. Bank ini melayani pengguna langsung dan perniagaan kecil. Ia mempunyai jumlah aset bernilai 2.6 trilion USD. JP Morgan mengejar bukan sahaja bank perdagangan tetapi juga berfungsi sebagai bank pelaburan.

Data :bank::us:
Industri Perbankan, Perkhidmatan Kewangan, Perkhidmatan pelaburan
HQ New York City, AS
Perkhidmatan kewangan Perkhidmatan kewangan kepada pelanggan Peribadi dan Korporat, Perbankan pelaburan, Perbankan komersial, Pengurusan aset , Pemprosesan transaksi kewangan
Hasil $ 115,627 bilion USD * pada Laporan Tahunan 2019

4. Berkshire Hathway:

Institut kewangan terbaik keempat dalam bidang kewangan global ialah Berkshire Hathaway. Ia adalah syarikat multinasional yang beroperasi dalam pelbagai industri. Ia mempunyai barisan pelbagai produk. Syarikat ini pertama kali dimulakan sebagai syarikat tekstil pada tahun 1856 dan kemudian memulakan perniagaannya dalam pelbagai industri dengan membezakan barang Modal , harta tanah, media, makanan dan minuman, perabot, bahan dan pembinaan, logistik , penghantaran elektrik dan utiliti. Sejauh sektor kewangan, ia terlibat dalam Insurans dan kewangan, Pembiayaan gadai janji, insurans bon , insurans liabiliti, perkhidmatan perniagaan. Berkshire Hathaway memiliki jumlah aset bernilai AS $ 817.73 bilion. Jaminan GEICO dan Berkshire Hathaway adalah salah satu nama utama barisan produk kewangannya.

Unsur :classical_building::moneybag::us:
Industri Konglomerat
HQ Omaha Nebraska, AS
Perkhidmatan kewangan Insurans dan Kewangan
Hasil $ 254,62 bilion USD * pada Laporan Tahunan 2019

5. Bank Pertanian China (ABC):

Bank Pertanian China adalah institusi kewangan kelima terbesar di dunia pada tahun 2020. Ia menyediakan perkhidmatan perbankan kepada semua pelanggannya; yang terutama pengguna langsung, perusahaan dan lain-lain dll. Ia ditubuhkan pada tahun 1951. Bank ini menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan. Keempat-empat bank global terbesar berasal dari china dan ABC adalah salah satu daripadanya. Bank ini memiliki jumlah aset bernilai ¥ 22.609 trilion.

Mata :bank::cn:
Industri Perkhidmatan Perbankan dan Kewangan
HQ Beijing, China.
Perkhidmatan kewangan Perbankan Korporat, Perbankan Peribadi, Operasi Perbendaharaan, Pelaburan Ekuiti , [Perbankan pelaburan]
Hasil 212.92 Billion yuan * menurut laporan Statista 2019.

6. Ping Kumpulan Insurans:

Ping insurans (Kumpulan) adalah institusi kewangan keenam terbesar di dunia. Pada asalnya syarikat perkhidmatan kewangan tetapi dilihat sebagai syarikat konglomerat. Kumpulan ini berpusat di China. Walaupun namanya menunjukkan perkhidmatannya berbanding sektor insurans sahaja tetapi ia mempunyai operasi yang luas dalam pelbagai industri seperti perkhidmatan kewangan, perkhidmatan automotif, perkhidmatan harta tanah, penjagaan kesihatan, dan teknologi. Syarikat ini adalah syarikat Fintech terkemuka di dunia dengan lebih dari 560 juta pelanggan internet bersama dengan 210 juta pelanggan runcit tradisional. Menurut Statista, kumpulan itu memiliki jumlah aset sebanyak 8.22 bilion yuan.

Petunjuk :card_file_box::cn:
Industri Perkhidmatan kewangan
HQ Shenzen China.
Perkhidmatan kewangan Hartanah &, Casualty Insurance , Life & Insurans kesihatan , Fintech dan teknologi kesihatan, pengurusan aset dan perbankan
Hasil 683.2 bilion yuan * menurut data terbaru (2020)

7. Bank of America (BOA):

Bank of America adalah institusi kewangan ketujuh terbesar dalam bidang kewangan. Ia adalah bank pelaburan multinasional yang juga menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan dalam domainnya. Bank ini diiktiraf secara global sebagai salah satu institusi kewangan teratas. Ia sama dengan individu, organisasi dan badan pemerintah. Berdasarkan laporan Kewangan 2019, BOA mempunyai jumlah deposit $ 1.43 trilion dari semua barisan perniagaannya sementara jumlah pinjaman dilakukan dalam $ 983 bilion. Bank ini memiliki jumlah aset bernilai $ 2.434 trilion.

Butir-butir :bank::us:
Industri Perkhidmatan perbankan dan kewangan
HQ North Carolina dan New York, AS
Perkhidmatan kewangan Perbankan Peribadi, Perbankan Pelaburan Perbankan Korporat, Pengurusan Kekayaan
Hasil $ 91.24 bilion USD. * Pada Laporan Tahunan 2019

8. Bank of China (BOC):

Bank of China adalah institusi kewangan kelapan terbesar di pasaran kewangan. Ia adalah bank perdagangan milik kerajaan, yang ditubuhkan pada 5 Februari 1921. Bank ini menjalankan operasinya di tanah besar China dan juga 31 negara asing yang lain. Ia mempunyai kira-kira 309.384 pekerja mengikut matriks Statista. Analisis Kewangan 2019 mengisytiharkan bahawa bank menerima jumlah deposit korporat sebanyak 8,301,469 juta yuan dan mendarat 7,986,380 ke sektor tersebut sedangkan jumlah simpanan Peribadi yang dinyatakan sebanyak 6,989,648 juta yuan dan kredit diberikan kepada 5,047,809.

Atribut :bank::cn:
Industri Perbankan dan [Perkhidmatan kewangan
HQ Beijing, China
Perkhidmatan kewangan Perbankan Korporat, Perbankan Peribadi, Perbankan Pelaburan , Insurans
Hasil 201891 Juta RMB * pada Laporan Tahunan 2019

Soalan Lazim (Soalan Lazim)

Berikut adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh orang lain mengenai syarikat apa yang berada di bidang kewangan. Mudah-mudahan itu dapat membersihkan fikiran anda kerana kebanyakan orang mempunyai jenis soalan yang sama di dalam fikiran mereka.

Q1- Apakah jenis pekerjaan yang terdapat dalam kewangan?

Tidak dinafikan, Kewangan di salah satu sektor dunia global yang berkembang pesat sekarang. Menurut Laporan Pasaran Global Perkhidmatan Kewangan 2021, pendapatan pasaran kewangan adalah $ 20490.46 bilion pada tahun 2020 dan dijangka meningkat menjadi $ 22515.17 bilion pada tahun semasa 2021. Banyak syarikat kewangan mengubah dan menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan internet melalui Fintech. Berikut adalah pekerjaan tingkat Permulaan yang boleh anda lamar;

 • Perbankan: Pemproses pinjaman, Perunding gadai janji, Pembuka akaun, Juruwang bank, Penganalisis kredit, Pengurus hubungan.
 • Pelaburan: Jurubank pelaburan , broker pelaburan , penganalisis keselamatan,
 • Perakaunan: Pembukuan, Pengurus laporan kewangan, Penganalisis kewangan
 • Insurans: Pengurus operasi, Penaja Jamin , Wakil Tuntutan, Pengatur Kerugian, ejen Insurans
 • Kewangan Korporat: Perancang kewangan, Penganalisis Kewangan, pegawai Kewangan
 • Nasihat Kewangan: Penasihat pelaburan , pengurus dana.

S2- Apakah itu Industri Perkhidmatan Kewangan?

Ini adalah industri yang beroperasi untuk satu-satunya tujuan pertumbuhan dan pengurusan wang sama ada secara kecil-kecilan atau skala besar. Ia menawarkan perkhidmatan kepada pengguna langsung, perniagaan kecil , perusahaan besar dan institusi kerajaan Terdapat banyak perkhidmatan kewangan yang ditawarkan dalam sektor ini seperti; Perkhidmatan perbankan, Perkhidmatan Insurans, Perkhidmatan Pelaburan, Perkhidmatan kewangan peribadi, Perkhidmatan kewangan korporat, Perkhidmatan kewangan pengguna, perkhidmatan Pembrokeran dll.

Pasaran perkhidmatan Kewangan Global mempunyai aset bernilai 3.78.9 trilion dolar AS menurut tinjauan 2018. Selain itu, Nilai pasaran sektor perbankan global sahaja adalah sekitar 5.2 trilion euro pada suku ketiga 2020 (data diambil oleh Statists.com ).

S3- Apakah syarikat TOP Finance di dunia?

Terdapat beberapa faktor yang berbeza untuk menentukan syarikat sebagai yang terbaik hingga yang terburuk. Sebilangan meneliti pendapatannya , beberapa penjualan dan bahagian pasaran yang lain. Terdapat sekurang-kurangnya satu faktor yang kuat dalam fikiran anda semasa menjalankan pencarian kerjaya untuk syarikat-syarikat yang berada dalam bidang kewangan yang paling unggul dan menjana nilai.

Sering kali terdapat situasi di mana syarikat kewangan terbesar bernilai bilion dolar ditandai rendah oleh anggota kakitangan. Sebagai contoh, Berkshire Hathaway adalah syarikat perkhidmatan kewangan global terbesar dengan pendapatan $ 254,62 bilion dolar tetapi ia tidak menduduki tempat pertama dalam senarai pekerja. Oleh itu, penyelidikan anda harus diproses melalui faktor keutamaan anda. Selain berikut adalah senarai 10 syarikat perkhidmatan kewangan teratas berdasarkan pendapatan bersih yang dihasilkan,

 1. ICBC: 44,260 juta USD
 2. China Construction Bank: 37,200 juta USD
 3. JP Morgan Chase: 30,709 juta USD
 4. Bank Pertanian China: 29500 juta USD
 5. Bank of America: 28,140 juta USD
 6. Bank of China: 27970 juta USD
 7. Wells Fargo: 22,390 juta USD
 8. Insurans Hayat China: 22,040 juta USD
 9. Citigroup: 16,672 juta USD
 10. Ping An Insurance Group: 16,237 juta USD

S4- Apakah Syarikat Kewangan Teratas 2020?

Berikut adalah sepuluh syarikat kewangan teratas mengikut Permodalan Pasaran (Market cap) ;

 • Berkshire Hathaway: Cap pasaran - $ 555.721 Bilion
 • JPMorgan Chase: Cap pasaran - $ 423.032 Bilion
 • Bank of America: Cap pasaran - $ 305.819 Billion
 • Wells Fargo: Cap pasaran - $ 197.791 Bilion
 • Citigroup: Cap pasaran - $ 166.359 Billion
 • American Express: Cap pasaran - $ 106.774 Billion
 • Morgan Stanley: Cap pasaran - $ 87.718 Billion
 • BlackRock: Cap pasaran - $ 86.326 Billion
 • US Bancorp: Cap pasaran - $ 85.309 Bilion
 • Goldman Sachs: Cap pasaran - $ 84.273 Bilion

S5- Apakah Senarai syarikat Kewangan di Amerika Syarikat?

 1. American Express
 2. Batu hitam
 3. Pelaburan Fidelity
 4. Perbadanan Charles Schwab
 5. Goldman Sachs
 6. Kumpulan Citigroup
 7. Telaga Fargo
 8. Modal Satu
 9. Bank of America
 10. Sekutu Kewangan
 11. Kumpulan CIT
 12. Perkhidmatan Kewangan PNC
 13. Pelaburan Edward Jones
 14. USAA
 15. TD Ameritrade

Kesimpulan:

Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahawa terdapat pelbagai syarikat kewangan yang mempunyai sifat khas, berkenaan dengan, apa yang dapat mereka tawarkan kepada pelanggan. Ini berbeza dari bank ke syarikat insurans dan korporat ke syarikat pembiayaan pengguna. Namun, tidak sukar untuk mengetahui syarikat apa yang berada dalam bidang kewangan, kerana terdapat banyak syarikat Kewangan yang mengekalkan pasaran kewangan global.

Baca Lagi:

 1. Apa itu Kewangan?
 2. Adakah Kewangan adalah Jalan Kerjaya yang Baik?
 3. 5 Trend pembangunan Fintech 2020
1 Suka

Padang ekonomi merangkumi tiga bahagian prinsip: 1. Kewangan peribadi (EKONOMI) 2. Kewangan korporat (EKONOMI) 3. Kewangan kerajaan awam. (EKONOMI) Kemudahan kewangan adalah proses di mana pembeli dan perniagaan memperoleh barang berupa wang. Zon kemudahan kewangan adalah pemacu utama ekonomi negara.

Syarikat Kewangan?

Pengurus mengelaskan;

 • Goldman menamatkan. SIRI # 1 . SIRI # 2 2017. Kekuatan Utama Jenama Majikan.
 • SERI JP Morgan # 2 . Siri # 1 2017.
 • Google. Siri # 3 . Siri # 3 2017. …
 • Siri # 4 Morgan Stanley. Siri # 4 2017.
 • Siri BlackRock # 5 . Siri # 6 2017.
 • Citi. Siri # 6 . Siri # 5 2017.
 • HSBC. Siri # 7 . Siri # 7 2017.
 • UBS. Siri # 8 . Siri # 8 2017.
 • Citigroup Inc.…
 • Dana AS. …
 • Syarikat kewangan Truist.

Tiga sektor kewangan terkemuka?

Pembiayaan memperoleh tiga bidang berkaitan: (1) Pasaran tunai dan persetujuan, yang berdagang dengan pasaran dan organisasi kewangan tertentu; (2) Pelaburan, yang menjadi fokus pada kesimpulan yang dibuat oleh pasangan memisahkan dan organisasi; (3) Pengendalian kewangan, yang melibatkan keputusan yang dibuat dalam waktu dan tepat.

Kumpulan kewangan?

Kewangan dapat dipisahkan sebagai peraturan menjadi tiga kumpulan yang jelas: kewangan awam, kewangan korporat, dan kewangan peribadi. Kelas kewangan moden tambahan memperoleh kewangan komunal dan mengendalikan kewangan.

Tema Kewangan (ekonomi);

Terdapat banyak tema yang berkaitan dengan orang dalam syarikat kewangan. Di bawahnya adalah menu dari beberapa masalah umum puncak yang harus anda jangkakan dalam perusahaan.

 • Kadar dan susun atur peratusan tahunan.
 • Relent (pembayaran borang kemasukan, keuntungan)
 • Pernyataan atau syarat kewangan (kunci kira-kira, penyata wang, penyata aliran wang)
 • Wang bergerak (wang percuma berjalan, jenis wang lain dijalankan)
 • Bayaran balik (gaji bersih)
 • Pengambilan modal
 • Jumlah keuntungan
 • Premium dan pulangan modal * Pemilik saham
 • Menjana nilai
 • Risiko dan pulangan
 • Kewangan syarikat

Asal perincian Kewangan;

Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai syarikat tersebut, terdapat beberapa aset terkenal dan wajib:

 • Cari masalah wang (data, harga, nilai, kadar, berita, dll. Yang disiasat)
 • Halaman web SEC (pemfailan industri)
 • Berita Bloomberg (berita organisasi dan industri)

Kerjaya Kewangan

Maklumat kewangan tidak dapat dikemukakan tanpa mencari pilihan pekerjaan yang berkaitan dengan organisasi di bawah ini adalah beberapa cara kerjaya terkenal:

 • Perbankan pasaran besar-besaran
 • Perbankan swasta
 • Perbankan spekulasi
 • Pengurusan pengaruh
 • Kewangan bersama
 • Melunaskan / menyebarkan
 • Pengauditan
 • Pengaturan kewangan
 • Nadi
 • Tinjauan
 • Bernilai penyelidikan
 • Pampasan

Carta pekerjaan CFI Finance

Senjata Kewangan Tambahan

CFI mempunyai komisen untuk membantu orang ramai melancarkan pemerhati kewangan paling utama dengan menghasilkan program bukti (FMVA). Untuk terus berkembang dan menghasilkan pekerjaan di industri, objek CFI tambahan ini akan sangat membantu:

 • macam Model Kewangan
 • Carta kerja kolektif
 • Timbangan pampasan dan upah
 • Panduan Trifecta yang memerhatikan

Asal kewangan penilaian yang paling utama adalah:

* Kewangan peribadi - menyokong sendiri pekerjaan anda dari pengurangan swasta atau fasa aset swasta.

 • Kapitalis risiko - Pemegang saham amatur yang memasukkan banyak dana ke dalam pemegang saham (sebagai pengurangan) dengan kekuatan untuk kenaikan dan keuntungan yang tinggi.

 • industri atau rakan - boleh membekalkan dana untuk mendapatkan elaun dalam perniagaan anda atau sebagai perniagaan gabungan. Jujurlah menganggap pemilihan ini sebagai pemotongan hubungan perniagaan yang boleh mempengaruhi hubungan peribadi anda.

 • Amatur peribadi - juga digunakan sebagai 'malaikat perniagaan' biasanya lebih baik secara berasingan yang memasukkan penambahan wang tunai yang tinggi dalam perniagaan untuk mendapatkan nilai dan nisbah keuntungan.

 • Kickstarter - meningkatkan modal sepanjang masa gabungan usaha gabungan yang tinggi, terutamanya dalam talian melalui media sosial atau dasar Kickstarter. Ini membenarkan amatur untuk membekalkan banyak wang dalam perubahan yang bernilai, atau sejumlah kecil dalam kemunculan semula untuk item pertama atau hadiah lain.

 • Pembiayaan bernilai banyak orang - untuk membuka kunci dan organisasi kecil untuk menguruskan kewangan daripada orang ramai. Mereka biasanya bergantung pada peningkatan jumlah kecil dari jumlah amatir yang tinggi. Setiap amatur dapat memasukkan hingga $ 10,000 setiap 12 bulan dalam sebuah organisasi, mengumpulkan sebahagiannya.

 • Pemerintah - beberapa pelepasan rejim untuk industri kecil adalah dalam bentuk perkhidmatan, perincian, atau data bantuan mentor percuma atau rendah. Namun, Anda dapat memperoleh kesepakatan dalam kondisi yang pasti, seperti pertumbuhan, pengujian, dan pengembangan bisnis, membangun atau mengeksport.

syarikat apa yang berada dalam bidang kewangan? Adakah anda mencari pekerjaan kewangan di perkhemahan terbesar di seluruh dunia, anda pasti gembira mengetahui bahawa saya telah menyenaraikan 12 perkhemahan kewangan terbaik yang dapat meletakkan masa depan anda dengan cerah.

Pekerjaan wang boleh menjadi panggilan berharga bagi individu yang mempunyai kemampuan berangka dan penyelidikan yang kukuh. Perniagaan akaun adalah luas dan merangkumi segalanya dari perbankan dan usaha hingga inovasi monetari, atau Fintech, seperti yang diketahui umum.

Sekiranya anda berfikir untuk memulakan profesion dalam bidang wang tetapi tidak pasti arah mana yang harus anda tuju, anda berada di tempat yang tepat. Dalam artikel ini, kami akan berkongsi pekerjaan wang yang paling menguntungkan.

Apa jenis pekerjaan akaun yang boleh diakses?

Wang menawarkan sejumlah kebebasan untuk diamalkan untuk individu yang berminat di lapangan. Peluang menguntungkan ini ada di salah satu daripada enam kelas, seperti yang digambarkan di bawah:

Profesion korporat: Ini adalah CEO dan kedudukan yang berbeza di organisasi perniagaan besar dan perusahaan awam dan swasta. Pekerjaan seperti ini sering berlaku di pejabat dan mempunyai waktu yang lebih biasa.

Meminta: Penasihat mengarahkan orang ke item, tanpa mengira sama ada ia adalah perlindungan atau spekulasi atau item perbankan, mereka biasanya bekerja pada struktur komisen atau ganjaran yang menjadikan ini sebagai panggilan yang benar-benar bermanfaat. Peguam perlu menyatukan kemampuan wang dengan pandangan mengenai kesepakatan.

Fintech : Inovasi kewangan mewakili pemaju kewangan dan mengejutkan beberapa perkara yang dilakukan oleh CFO. Dalam menjalankan perniagaan teroka kilang ini, pejabat akaun menyokong kerangka inovasi dengan mempertimbangkan Fintech untuk merangkumi pelbagai panggilan dalam bentuk wang.

Perbankan : Pakar kewangan yang bekerja dalam spekulasi bertanggungjawab untuk memasukkan modal ke dalam portfolio yang membantu orang dan organisasi mengembangkan kekayaan.

Pembukuan : Akauntan dan rakan kongsi mereka menawarkan bantuan kewangan yang besar dalam menolong organisasi dan orang menyimpan rekod kewangan, berada dalam konsistensi kewangan dengan pejabat pentadbiran dan mengawasi rancangan dan perbelanjaan kewangan.

Pinjaman : Orang yang bekerja dalam pinjaman membantu klien memilih wang pendahuluan, atau memainkan sebahagian daripada kewajiban operasi untuk membantu klien mendapatkan pendahuluan.

Selidiki kedudukan terbuka anda seterusnya di Indeed

Pekerjaan akaun yang paling menguntungkan

Berikut adalah pekerjaan akaun yang paling menguntungkan:

1. Pelabur pelaburan

Pampasan normal awam: $ 61,929 setiap tahun

Kewajipan penting: Pelabur pelaburan berurusan dengan pengaturan organisasi dan pejabat kerajaan yang memasukkan sumber ke dalam pelbagai organisasi. Pakar-pakar ini membantu pelanggan membawa dan mengumpulkan modal dengan cara yang diharapkan dapat membantu perniagaan mencapai objektif pembangunan kewangannya.

2. Penilai inovasi maklumat

Pampasan biasa awam: $ 63,412 setiap tahun

Kewajiban penting: Pemeriksa IT sebagai peraturan berfungsi untuk pejabat kerajaan atau perniagaan swasta untuk mengesahkan yayasan inovasi menangani masalah ketekalan dan keperluan IT yang lain. Mereka melalui hari-hari mereka mengarahkan ulasan dan semestinya berbakat dalam melakukan seperti itu, yang sekali-sekali memerlukan akreditasi.

3. Pakar pematuhan

Pampasan biasa awam: $ 64,443 setiap tahun

Kewajipan penting: Ini adalah pakar kewangan yang mengkaji perniagaan secara konsisten terhadap garis panduan yang ditetapkan oleh organisasi pengawas yang berbeza. Perniagaan wang didorong secara konsisten kerana kebolehpercayaan monetari jarak jauh dan pembangunan monetari bergantung pada garis panduan yang ditetapkan. Pemeriksa konsisten maklumat, ukuran dan asas kewangan untuk menjamin garis panduan dipenuhi.

4. Peguam kewangan

Pampasan biasa awam: $ 66,931 setiap tahun

Kewajipan penting: Ini adalah pakar yang membantu pelanggan dengan objektif kewangan yang membezakan dan jarak jauh dan membawa mereka ke item yang memberi pertanda baik. Kewajiban panduan perlindungan merangkumi belajar mengenai item perlindungan, bekerja rapat dengan pemodal dan individu dalam penilaian bahaya dan menjadi sumber penting bagi pelanggan.

5. Peguam insurans

Pampasan normal awam: $ 67,263 setiap tahun

Kewajiban penting: Penasihat insurans membantu pelanggan mengesan item perlindungan terbaik untuk memenuhi keperluan perlindungan jangka panjang dan sementara dan memberikan petunjuk mengenai pilihan membeli perlindungan individu, kediaman, kenderaan, spekulasi dan itu baru permulaan.

6. Penyiasat kewangan

Pampasan biasa awam: $ 69,419 setiap tahun

Kewajipan penting: Penyiasat kewangan mencari maklumat kewangan untuk membantu rakan niaga menyelesaikan pilihan berpendidikan mengenai dana organisasi. Mereka bekerja untuk asas kewangan seperti bank, rizab, agensi insurans dan banyak lagi untuk membantu pilihan pembelian dan keperluan pelanggan di mana sahaja di negara ini.

7. Penjaga buku kanan

Pampasan biasa awam: $ 72,639 setiap tahun

Kewajipan penting: Penjaga buku kanan biasanya berada di titik tertinggi rantai pembukuan yang penting dan bertanggungjawab untuk tanggungjawab harian pembukuan. Mereka menjalankan tugas seperti bertanggungjawab untuk mematuhi rancangan kewangan, memenuhi objektif pembukuan dan mengawasi penggunaan korporat.

8. Ketua aset lindung nilai

Pampasan normal awam: $ 98,256 setiap tahun

Kewajipan penting: Para pengarah rizab lindung nilai melaksanakan kewajiban setanding dengan broker spekulasi, namun bekerja dengan portfolio bahaya dan penghargaan yang lebih tinggi untuk penyokong kewangan yang mengumpulkan aliran tunai mereka untuk membuat minat dalam pelaburan yang fleksibel. Pengawas dana bersama harus memeriksa pasaran untuk memastikan penyokong kewangan, dan oleh itu, mereka sedar lebih awal dan meninggalkan tempat kerja terlambat. Sumbangan dana bersama jarang sekali menjadi profesi dengan jam penuh sepenuh masa.

9. Pereka pengaturcaraan kewangan

Pampasan biasa awam: $ 106,124 setiap tahun

Kewajipan penting: Pereka program kewangan bekerja di ruang Fintech yang sedang berkembang, membuat program yang menangani masalah organisasi monetari dan pelanggan akhir.

10. Rakan nilai persendirian

Pampasan biasa awam: $ 108,152 setiap tahun

Kewajiban penting: Pakar ini menjalin jaringan dengan penyokong kewangan untuk memperoleh nilai peribadi yang pada ketika itu berlaku untuk usaha perniagaan yang meningkatkan portfolio penyokong kewangan.

11. Ketua pegawai kewangan

Pampasan normal awam: $ 127,729 setiap tahun

Kewajipan penting: Kewajipan CFO sangat besar dan menggabungkan pengarahan pakar dan perancangan, menyelesaikan pilihan berkaitan kos mengenai asas inovasi dan mengawasi kumpulan monetari.

12. Ketua pegawai tetap

Pampasan biasa awam: $ 128,380 setiap tahun

Kewajipan penting: Ketua pegawai yang konsisten mengatur semua kewajiban dan bahagian yang dikenal pasti dengan keperluan panduan ketekalan yang memuaskan. CCO menguruskan strategi eksekutif dan pemerhatian konsisten untuk membantu organisasi bekerja dengan cekap dan menjauhi tuduhan pemberontakan.

Syarikat Penting dalam Sektor Perkhidmatan Kewangan

Ketika sebahagian besar mendengar istilah pentadbiran monetari, perkara utama yang mungkin akan mereka pertimbangkan adalah mengenai Wall Street yang sibuk. Bagaimanapun, ada dunia lain untuk perniagaan ini daripada sekadar pertukaran saham, pentadbiran spekulasi, dan bank besar. Memang, ia sering dianggap sebagai bahagian utama ekonomi di pelbagai negara.

Organisasi di kawasan ini terdiri dari firma usaha dan rumah perniagaan, bank, firma perlindungan, organisasi penyediaan kredit dan ansuran, dan organisasi tanah untuk memberikan beberapa contoh, dan semuanya melayani pembeli runcit dan perniagaan yang sama. Dua corak serentak menggambarkan industri pentadbiran monetari, khususnya pengkhususan — organisasi yang memberikan fokus pada pentadbiran kepada klien — dan globalisasi, atau perluasan syarikat ke negara pertanian dan negara-negara sektor perniagaan yang sedang membangun.

Artikel ini membaca secara terperinci nama-nama terbesar di kawasan pentadbiran monetari. Ingat, bagaimanapun, jumlah ini bukanlah perkara yang paling penting dalam dunia organisasi pentadbiran monetari. Memang, kita mungkin mempunyai penyimpangan yang nampaknya terus-menerus, namun untuk menjadikannya lebih sederhana, kita telah melepaskan empat organisasi penting di kawasan ini.

Berkshire Hathaway dibentuk pada tahun 1839 dan mungkin merupakan stok paling mahal di planet ini.

Sorotan American Express mengenai sumbangan Visa, kad tanda bersama dengan penginapan, dan pentadbiran perjalanan lain seperti cek selamat.

Wells Fargo adalah salah satu bank AS terbesar dengan permodalan pasaran dan merupakan antara 100 perkongsian terbesar di Amerika Syarikat.

E-Trade adalah salah satu firma perniagaan penurunan harga dalam talian yang memberi tumpuan kepada penyokong kewangan yang diselaraskan sendiri.

Berkshire Hathaway

Ditubuhkan: 1839 (sebagai Syarikat Valley Falls)

Perintah pusat: Omaha, Nebraska

Ketua Pegawai Eksekutif: Warren Buffet

Permodalan Pasaran (pada 27 April 2020): $ 456.1 bilion1

Hampir semua orang telah mengetahui tentang Berkshire Hathaway (BRK-A), organisasi yang diketuai oleh Warren Buffett, salah satu individu yang paling mewah di dunia. Saham organisasi mungkin yang paling mahal di dunia dan pertukaran di Bursa Saham New York (NYSE).

Berkshire Hathaway ditubuhkan pada tahun 1839 sebagai Syarikat Valley Falls di Rhode Island dan pada mulanya merupakan syarikat pemasangan bahan.2 Persatuan Buffett bermula pada tahun 1962 ketika dia mula membeli bahagian dalam organisasi sebelum menerima kawalan penuh beberapa tahun kemudian.3

Berkshire Hathaway mempunyai rekod pencapaian kewangan dengan organisasi yang telah diperolehnya dalam jangka masa panjang. Gabungan di seluruh dunia pada mulanya dibuat dari agensi insurans termasuk GEICO dan National Indemnity namun telah memperluas hartanahnya untuk memasukkan organisasi yang terlibat dengan tanah, pengangkutan, perniagaan perabot, dan beberapa organisasi permata - yang sangat baik Helzberg Diamonds .4

American Express

Ditubuhkan: 1850

Perintah pusat: New York City

Ketua Pegawai Eksekutif: Stephen Squeri

Permodalan Pasaran (pada 27 April 2020): $ 68.5 bilion5

American Express (AXP) adalah salah satu firma monetari paling berpengalaman di Amerika, sejak tahun 1850. Ia adalah salah satu organisasi utama di dunia yang menawarkan kad caj dan biasanya dirasakan oleh logo pejuangnya yang tidak dapat disangkal pada tahun 1958.6 Hari ini, American Express, atau Amex seperti yang biasa dikenali, adalah organisasi Fortune 100 dan segmen Dow Jones Industrial Average (DJIA).

American Express terus berkembang biarpun menyaingi musuh penting Visa dan MasterCard, yang mempunyai metodologi pengiklanan Visa yang lebih kuat. Organisasi ini menumpukan pada sumbangan Mastercardnya, membuat pelbagai kad yang ditandai dengan tempat penginapan dan pentadbiran perjalanan lain seperti cek selamat, sama seperti mengembara ke perniagaan kad yang sudah dimuatkan. Status teratas American Express ditunjukkan oleh kemampuannya untuk menawarkan kad gelap yang unggul yang mengenakan perbelanjaan pengenalan $ 10,000 dan yuran tahunan $ 5,000.7

Pasaran pentadbiran monetari di seluruh dunia dipercayai mencapai $ 26.5 trilion menjelang 2022.

Telaga Fargo

Ditubuhkan: 1852

Perintah pusat: San Francisco, California

Ketua Pegawai Eksekutif: Charles Scharf

Permodalan Pasaran (pada 27 April 2020): $ 116.4 bilion8

Wells Fargo (WFC) adalah organisasi pentadbiran bank dan monetari di seluruh dunia dengan kawasan perbankan runcit dan perniagaan di seluruh AS, di samping kehadiran di Hong Kong, London, Singapura, dan Tokyo. Organisasi ini mungkin merupakan bank terbesar dengan permodalan pasaran di Amerika Syarikat dan merupakan antara 100 syarikat terbesar di Amerika Syarikat.

Wells Fargo mempunyai kelayakan memegang sanksi bank pertama yang bersejarah yang diberikan di AS. Organisasi ini memperoleh Wachovia Bank pada tahun 2008, berlaku pada salah satu pesaingnya yang penting, Citigroup © .9

Terlepas dari kemakmuran dan kedudukannya di dalam kawasan ini, organisasi ini mempunyai kemarahan yang wajar. Cukup mungkin cawangan yang paling terkenal termasuk membuka 1.5 juta cek, dana rizab, dan akaun Mastercard tanpa persetujuan pelanggan, yang secara umum dinyatakan pada tahun 2016. Oleh itu, Wells Fargo dikenakan denda $ 185 juta.10

Perbadanan Kewangan E-Trade

Ditubuhkan: 1982

Perintah pusat: Arlington, Virginia

Ketua Pegawai Eksekutif: Michael Pizzi

Permodalan Pasaran (pada 27 April 2020): $ 8.9 bilion11

E-Trade Financial Corporation (ETFC) ditubuhkan pada tahun 1982 di Palo Alto, California. Pada mulanya perniagaan milik persendirian, E-Trade dibuka ke seluruh dunia melalui penjualan saham pertama (IPO) pada 16 Ogos 1996. Organisasi ini adalah salah satu firma pemodal rebat dalam talian utama yang memberi tumpuan kepada pelabur yang diselaraskan sendiri.12 telah terus mengembangkan perniagaannya dengan cepat walaupun terdapat banyak persaingan dari firma-firma yang lebih berpengalaman dan lebih berpengalaman seperti Charles Schwab.

E-Trade telah mengumpulkan geran industri untuk tahap pertukarannya dan kedudukan yang boleh dipercayai di tiga firma pemodal saham penurunan harga dalam talian utama di AS Selain memperoleh pelbagai syarikat pembiaya dalam talian yang lain, E-Trade telah mengembangkan perniagaannya dengan menawarkan pentadbiran perbankan kepada pelanggannya, dengan luar biasa catatan yang jelas yang mempertimbangkan pergerakan yang diprogramkan ke sana ke mari antara dana simpanan, cek, dan dana pelaburan.

Pada 20 Februari 2020, Morgan Stanley melaporkan ia akan mendapat E-Trade dalam pengaturan semua saham sehingga $ 13 bilion. Organisasi yang bergabung akan menghasilkan lebih dari 8,000,000 sambungan pelanggan yang menambahkan hingga $ 3,1 trilion aset pelanggan.13 Menurut Barron, Departemen Kehakiman mengesahkan perjanjian itu, yang diharuskan ditutup pada suku akhir.

Pertimbangkan Bebas Risiko dengan Wang Tunai Maya $ 100,000

Letakkan kemampuan pertukaran anda di bawah kaca pembesar dengan Simulator Stok PERCUMA kami. Bersaing dengan sebilangan besar peniaga Investopedia dan tukar jalan ke puncak! Kirim pertukaran iklim maya sebelum anda mula mengambil peluang dengan wang tunai anda sendiri. Bekerja dalam sistem pertukaran sehingga apabila anda bersedia memasuki pasaran yang asli, anda mempunyai latihan yang anda perlukan. Cuba Simulator Saham kami hari ini >>

Soalan lazim

Berikut adalah beberapa soalan yang sering diajukan yang berkaitan dengan artikel apa perkhemahan dalam bidang kewangan?,

Organisasi apa yang berada di kawasan kewangan?

Kawasan monetari adalah andalan ekonomi Amerika dan aktiviti perniagaan seharian.

Berkshire Hathaway. Industri: Konglomerat Kewangan.

Visa. Industri: Perkhidmatan Kredit.

JP Morgan Chase.

Kad induk.

PayPal.

Bank of America.

Telaga Fargo.

Morgan Stanley.

Apakah organisasi akaun terbaik?

Kedudukan Perniagaan - 10 Teratas Global

Goldman Sachs. Kedudukan # 1 . Kedudukan # 2 2017. Kekuatan Utama Jenama Perniagaan. …

JP Morgan. Kedudukan # 2 . Kedudukan # 1 2017.

Google. Kedudukan # 3 . Kedudukan # 3 2017.

Morgan Stanley. Kedudukan # 4 . Kedudukan # 4 2017.

Batu hitam. Kedudukan # 5 . Kedudukan # 6 2017.

Citi. Kedudukan # 6 . Kedudukan # 5 2017.

HSBC. Kedudukan # 7 . Kedudukan # 7 2017.

UBS. Kedudukan # 8 . Kedudukan # 8 2017.

Apakah contoh pentadbiran kewangan?

Perkhidmatan Kewangan juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan persatuan yang menguruskan pentadbiran tunai. Model adalah Bank, bank spekulasi, agensi insurans, organisasi kad caj dan perniagaan saham.

Adakah ijazah wang sukar?

Walau apa pun, kebanyakan gelaran wang tidak begitu sukar. Ini adalah gabungan wang, masalah kewangan dan sedikit pembukuan. Walaupun begitu, ada beberapa sekolah yang mempunyai tumpuan kewangan yang lebih banyak dan boleh menyusahkan tahap akaun. Walaupun begitu, ada beberapa sekolah yang mempunyai kepekatan wang yang lebih banyak dan boleh menyusahkan gelar akaun

Apakah pengelasan monetari yang ketara?

Kelas pentadbiran monetari yang penting adalah (1) dana simpanan, (2) pentadbiran ansuran, (3) mendapatkan, dan (4) pentadbiran monetari lain, seperti perlindungan, pertolongan bayaran, dan pengaturan kewangan.

Perkhidmatan kewangan adalah salah satu sektor ekonomi yang paling penting dan berpengaruh. Seperti namanya, sektor perkhidmatan kewangan menyediakan perkhidmatan kewangan kepada orang dan perniagaan.

Sektor kewangan adalah ekonomi utama di seluruh dunia.

Sektor ini merangkumi bank perdagangan, syarikat insurans, syarikat kewangan bukan bank (NBFC), koperasi, dana pencen, dana bersama dan syarikat kewangan kecil lain. Oleh itu, sektor perkhidmatan kewangan merupakan mesin asas ekonomi negara.

Oleh itu, sektor perkhidmatan kewangan yang mantap membawa kepada pertumbuhan ekonomi di sebuah negara, dan ini juga menunjukkan bahawa syarikat dan syarikat di sektor ini lebih mampu menguruskan risiko kerana kekuatan sektor ini.

JP Morgan, peneraju perkhidmatan kewangan global, memberikan penyelesaian kepada beberapa syarikat, kerajaan dan institusi yang paling berprestij di lebih dari 100 negara. Dengan sejarah lebih dari 200 tahun, JPMorgan Chase adalah salah satu institusi kewangan tertua di Amerika Syarikat.

JPMorgan Chase & Co., sebuah syarikat pelaburan dan perkhidmatan kewangan multinasional Amerika, beribu pejabat di New York City dengan operasi di seluruh dunia. JPMorgan dinilai oleh S&P Global sebagai bank terbesar di Amerika Syarikat dan merupakan bank keenam terbesar di dunia dengan jumlah aset, dengan jumlah aset AS $ 2.687 trilion. Ia juga merupakan salah satu bank terbesar di dunia dengan permodalan pasaran.

Duduk di antara 5 majikan paling menarik di dunia oleh pelajar perniagaan - Fortune Magazine

Bank of America Corporation, biasanya disebut sebagai Bank of America (BofA), adalah sebuah bank pelaburan multinasional dan syarikat perkhidmatan kewangan yang beribu pejabat di Charlotte dan pusat di New York City, London, Hong Kong, Dallas. Dan Toronto

Ditubuhkan di San Francisco, Bank of America ditubuhkan sebagai hasil pemerolehan BankAmerica NationsBank pada tahun 1998. Ia merupakan institusi perbankan kedua terbesar di Amerika Syarikat selepas JPMorgan Chase dan syarikat perkhidmatan kewangan terbesar di Amerika Syarikat. Yang kesembilan terbesar di dunia (dari segi pendapatan) adalah sebahagian dari Big Four, melayani hampir 10.73% dari semua deposit bank Amerika dalam persaingan yang erat dengan Citigroup, Wells Fargo dan JPMorgan Chase.

Kitaran perkhidmatan kewangan utama di sekitar perbankan komersial, pengurusan kekayaan, dan perbankan pelaburan.

Syarikat multinasional Amerika, Mastercard Incorporated, adalah syarikat perkhidmatan kewangan. Ia beribu pejabat di Mastercard International Global Headquarters di Purchase, New York, Amerika Syarikat.

Di seluruh dunia, perniagaan yang mendasari MasterCard adalah proses pembayaran di antara bank saudagar dan penerbit kad atau kesatuan kredit pembeli yang menggunakan kad debit, kredit dan kad prabayar berjenama "Mastercard" untuk membuat pembelian.

Mastercard pada awalnya disebut "Interbank" dari 1966-1969 dan "Master Charge" dari 1969-1979, ia ditubuhkan melalui beberapa persatuan kad bank serantau sebagai tindak balas kepada BankAmericard yang dikeluarkan oleh Bank of America, yang menjadi kad kredit Visa yang dikeluarkan oleh Visa Inc .

Citigroup Inc. (atau Citi) adalah sebuah syarikat pelaburan dan perkhidmatan kewangan multinasional Amerika yang beribu pejabat di New York City.

Citi dibentuk sebagai hasil penggabungan syarikat gergasi bank Citicorp dan konglomerat kewangan Travellers Group pada tahun 1998. Traveller dipisahkan dari syarikat itu pada tahun 2002. Citicorp dimiliki oleh Citigroup.

Citigroup berada di kedudukan # 3 dalam senarai bank terbesar di AS dan selain JPMorgan Chase, Bank of America dan Wells Fargo, yang menarik, ia adalah salah satu bank Big-Four di Amerika Syarikat].

Terdaftar di sembilan bank pelaburan global di Bulge Bracket dan berada di kedudukan ke-30 di Fortune 500 pada tahun 2019, Citigroup mempunyai lebih dari 200 juta akaun pelanggan dan beroperasi di lebih dari 160 negara. Bank of China (BOC) adalah salah satu daripada empat bank perdagangan milik negara terbesar di China. Ia didirikan pada tahun 1912, tahun ketika China menjadi sebuah republik. Ia adalah salah satu bank tertua di China yang masih ada. Pada mulanya, bank ini berfungsi sebagai bank pusat nasional, bank pertukaran asing, dan bank perdagangan antarabangsa khusus. Tetapi kemudian berkembang Bank kini menawarkan pelbagai perkhidmatan perbankan, termasuk perbankan perdagangan dan pelaburan swasta, perkhidmatan deposit dan pertukaran, serta pengurusan harta tanah, perkhidmatan insurans, penyewaan pesawat terbang dan bidang kewangan lain. Mempunyai hak istimewa untuk mengeluarkan nota di Hong Kong dan Macau

Sebagai bank yang paling berprestij di China, Bank of China mempunyai rangkaian yang terkenal di lebih dari 57 negara. Ia juga merupakan salah satu bank terbesar di dunia dari segi aset. Royal Bank of Canada (RBC), yang didirikan pada tahun 1864, adalah salah satu syarikat terkemuka yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan dan menyediakan perkhidmatan seperti perbankan peribadi dan komersial, pengurusan kekayaan, insurans, perkhidmatan pelabur, dan produk dan perkhidmatan. Di pasaran modal globalnya, syarikat ini melayani 16 juta pelanggan di Kanada, Amerika Syarikat dan 34 negara lain.

RBC adalah bank ke-11 terbesar di dunia dan kelima di Amerika Utara dengan permodalan pasaran. Sudah diakui berkali-kali untuk kekuatan kewangan, kepemimpinan pasaran dan filantropi. RBC juga dianugerahkan 'Bank Runcit Amerika Utara Tahun Ini' untuk tahun kedua berturut-turut oleh Retail Banker International (RBI) dan ia juga menduduki tempat di Fortune Top 5 dalam kategori Megabanks sebagai syarikat yang paling dihormati di dunia .

1. Berkshire Hathaway

Industri: Konglomerat Kewangan

Berkshire Hathaway Inc. adalah firma pelaburan untuk Berkshire Hathaway Inc., yang merupakan konglomerat multinasional. Ia memiliki 100% GEICO, Duracell, Dairy Queen, BNSF, Lubrizol, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds, Long & Foster, FlightSafety International, Privileged Chef, dan NetJets, serta kepentingan penting dalam Pilot Flying J, American Express, Wells Fargo, Syarikat Coca-Cola, Bank of America, Apple, United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, dan American Airlines.

Cap pasaran: $ 535.8 Bilion - Petunjuk saham: BRK-A / BRK-B

2. Visa

Industri : Perkhidmatan Kredit

Visa Inc. adalah syarikat perkhidmatan kewangan multinasional yang membolehkan transaksi dana elektronik di seluruh dunia. Ia menguruskan produk pembayaran yang memungkinkan institusi kewangan menawarkan kad kredit, kad hadiah, dan kad debit berjenama Visa kepada pengguna mereka sebagai program kredit, debit, prabayar, dan akses tunai.

Cap pasaran: $ 426 Billion - Ticker saham: V

3. JP Morgan Mengejar

Industri: Bank Berbagai

JPMorgan Chase & Co. adalah firma perkhidmatan pelaburan dan bank pelaburan antarabangsa yang berpangkalan di New York. JPMorgan Chase ditubuhkan pada tahun 1799 dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu bank sejagat terbesar di dunia.

Perbankan runcit dan komersial, serta pengurusan kekayaan, pengurusan aset, perbankan swasta, pengurusan kekayaan peribadi, dan perkhidmatan perbendaharaan, adalah semua bidang di mana ia beroperasi.

Cap pasaran: $ 392.4 Bilion - Ticker saham: JPM

4. Mastercard

Industri: Perkhidmatan Kredit

Mastercard Incorporated adalah konglomerat perkhidmatan kewangan yang berpusat di Amerika Syarikat. Ini banyak terlibat dalam pemrosesan transaksi antara bank saudagar dan penerbit kad untuk pelanggan yang melakukan transaksi menggunakan kad debit, kredit, atau kad prabayar Mastercard.

Cap pasaran: $ 315.3 Bilion - Ticker saham: MA

5. PayPal

Industri: Perkhidmatan Kredit

PayPal Holdings, Inc. adalah syarikat yang menjalankan sistem pembayaran dalam talian yang digunakan di seluruh dunia. Paypal menolong peruncit dalam talian dan pengguna komersial dengan membenarkan transaksi wang dalam talian sebagai pertukaran dengan bayaran, menawarkan elektronik berbanding dengan pesanan cek dan baki konvensional. PayPal dipublikasikan pada tahun 2002 bahkan sebelum diambil alih oleh eBay, yang kemudiannya terpisah pada tahun 2015.

Cap pasaran: $ 274.5 Bilion - Ticker saham: PYPL

6. Bank of America

Industri: Bank Berpelbagai

Bank of America Corporation (disingkat BofA) adalah sebuah syarikat pelaburan dan perkhidmatan kewangan multinasional dengan lebih daripada 200,000 pekerja yang beribu pejabat di Charlotte, North Carolina. Dengan lebih dari 4,600 lokasi dan 15,900 ATM, Bank of America telah menjadi pemimpin Amerika dalam perbankan pengguna sejak penubuhannya pada tahun 1784.

Bank of America juga menyediakan perkhidmatan perbankan korporat dan pelaburan, serta perkhidmatan pengurusan kekayaan dan pengurusan pelaburan.

Cap pasaran: $ 256.5 Billion - Ticker saham: BAC

7. Telaga Fargo

Industri: Bank Berbagai

Wells Fargo & Corporation adalah syarikat perkhidmatan kewangan multinasional yang berpusat di San Francisco, California, dan diperbadankan di Delaware, dengan operasi di lebih dari 35 negara. Ia ditubuhkan pada tahun 1852.

Perbankan masyarakat, perbankan borong, dan kekayaan, pembrokeran, dan persaraan adalah tiga barisan operasi utama syarikat. Wells Fargo Bank, cabang utama syarikat, dengan lebih daripada 8,000 cawangan dan 13,000 ATM.

Cap pasaran: $ 123.8 Billion - Ticker saham: WFC

8. Morgan Stanley

Industri: Pasaran Modal

Morgan Stanley adalah bank perkhidmatan kewangan dan pelaburan yang terletak di New York City. Morgan Stanley ditubuhkan pada tahun 1935 dan telah berkembang menjadi sebuah syarikat antarabangsa dengan pejabat di lebih dari 42 negara dan lebih dari 60,000 orang.

Morgan Stanley mempunyai tiga bidang perniagaan utama: sekuriti institusi, pengurusan kekayaan, dan pengurusan pelaburan, dengan pelanggan yang terdiri daripada syarikat, kerajaan, institusi, dan individu.

Cap pasaran: $ 121.3 Billion - Ticker saham: MS

9. Kumpulan Masyarakat

Industri: Bank Berpelbagai

Citigroup Inc., biasanya dikenali sebagai Citi, adalah sebuah firma perkhidmatan pelaburan dan kewangan antarabangsa yang berpusat di New York. Citigroup, yang bermula pada tahun 1812, mempunyai lebih dari 210,000 pekerja dan beroperasi melalui beberapa syarikat di lebih dari 160 negara.

Asal modal, perbankan korporat dan pelaburan, pasaran dan perkhidmatan sekuriti, bank swasta, dan perbendaharaan, dan penyelesaian perdagangan adalah beberapa perkhidmatan yang ditawarkannya di pasar global, serta perbankan runcit melalui Citibank, kad berjenama, perkhidmatan runcit, perbankan komersial, dan gadai janji.

10. BlackRock

Industri: Pengurusan Aset

BlackRock, Inc. adalah firma pengurusan pelaburan yang berpusat di Amerika Syarikat. Dengan beroperasi di 30 negara, BlackRock telah berkembang dari akarnya dalam pengurusan risiko dan pengurusan aset pendapatan tetap untuk menjadi salah satu pengurus aset terbesar di dunia.

Ia memiliki divisi iShares yang menguruskan lebih dari 800 dana yang diperdagangkan di bursa, cabang BlackRock Solutions yang mengawasi analisis dan pengurusan risiko, dan perniagaan pelaburan ESG yang menguruskan pelaburan lestari dan tadbir urus persekitaran, sosial, dan korporat.

Cap pasaran: $ 120.7 Billion - Ticker saham: C

Syarikat apa yang ada di Bidang Kewangan? Semua syarikat Pelaburan, bank, institusi kewangan, syarikat insurans adalah bahagian dari industri Kewangan. Sejumlah syarikat kewangan, termasuk bank, syarikat pelaburan, pemberi pinjaman, syarikat kewangan, ejen harta tanah, dan syarikat insurans, merangkumi kategori ini.

Tujuan Perniagaan Kewangan

Menurut Nasdaq, perniagaan kewangan mempunyai peranan utama dalam memberi pembiayaan kepada individu; mereka tidak mengumpulkan deposit seperti bank. Perniagaan kewangan meminjam wang dari sumber seperti Federal Reserve System dan bank perdagangan dengan kadar yang rendah dan meminjamkannya pada kadar faedah yang lebih tinggi.

Sektor penting Bidang Kewangan

Sektor perkhidmatan kewangan adalah enjin utama ekonomi sebuah negara. Ia menawarkan pergerakan modal dan kecairan bebas di pasaran. Sekiranya industri ini kukuh, ekonomi akan berkembang, dan syarikat dapat menangani risiko dengan lebih baik di bidang ini.

Seperti yang telah disebutkan, perniagaan perkhidmatan kewangan mungkin merupakan sektor terpenting di dunia dari segi pendapatan dan permodalan pasaran ekuiti. Sektor perkhidmatan kewangan menyediakan perkhidmatan kewangan kepada individu dan syarikat

1 - Perkhidmatan Bank

Sektor perbankan adalah tonggak kumpulan untuk perkhidmatan kewangan. Ini terlibat dengan simpanan dan pinjaman langsung, dengan pelaburan, insurans, pengedaran risiko , dan operasi kewangan lain dimasukkan dalam sektor perkhidmatan kewangan. Perkhidmatan perbankan dibekalkan oleh bank perdagangan pusat, bank tempatan, kesatuan kredit, dan lain-lain.

Bank Teratas Di Dunia

Institut kewangan pertama dalam senarai teratas adalah ICBC. Ia adalah syarikat perbankan multinasional yang ditubuhkan pada 1 Januari 1984.

ciri-ciri

Industri Perkhidmatan Perbankan, Perkhidmatan Kewangan dan Pelaburan
HQ Beijing, China
Perkhidmatan kewangan Kewangan, Insurans, Perbankan Pengguna dan Korporat, Perbankan Pelaburan, Pengurusan Pelaburan,

Bank memperoleh pendapatan terutamanya dari perbezaan antara kadar faedah akaun kredit dan kadar yang diberikan kepada penyimpannya. Perkhidmatan kewangan seperti ini menghasilkan sebahagian besar pendapatan melalui yuran, komisen , dan cara lain, seperti pembahagian kadar faedah antara pinjaman dan deposit.

2 - Perkhidmatan Pelaburan

Individu boleh mengakses pasaran kewangan melalui perkhidmatan pelaburan, seperti saham dan bon. Sama ada perkhidmatan internet peribadi atau kendiri, broker membuat pembelian dan penjualan sekuriti lebih mudah dan mengambil komisen.

Perunding kewangan boleh mengenakan yuran tahunan berdasarkan aset terurus (AUM) dan memimpin beberapa perdagangan untuk membangun dan menguruskan portfolio yang pelbagai. Ejen insurans di Amerika Syarikat berbeza dengan broker.

Yang pertama adalah wakil syarikat insurans; yang terakhir mewakili kedai insurans dan insurans di sekitar. Penaja jamin juga menilai risiko menginsuranskan pelanggan sambil memberi nasihat kepada bank pelaburan mengenai risiko pinjaman. Perundingan kewangan dan pengurusan portfolio terkini dengan peruntukan algoritma automatik sepenuhnya adalah penasihat robot.

Dana lindung nilai, dana bersama, dan perkongsian pelaburan adalah melabur dan mengumpulkan yuran pengurusan di pasaran kewangan. Organisasi ini memerlukan perkhidmatan hak penjagaan dan kepatuhan, serta bantuan pemasaran untuk memperdagangkan dan melayani aset mereka.

3 - Perkhidmatan Insurans

Dalam perniagaan perkhidmatan kewangan, insurans adalah subsektor utama yang lain. Perkhidmatan insurans ditawarkan untuk perlindungan terhadap kecederaan (misalnya, insurans nyawa, insurans pendapatan, insurans kesihatan ), kehilangan tanah atau kerosakan (misalnya, insurans terhadap rumah, insurans kenderaan), atau tanggungjawab atau pendakwaan.

4 - Perkhidmatan Perakaunan dan Cukai

Sektor ini merangkumi akauntan dan perkhidmatan untuk pemfailan cukai, pertukaran wang, perkhidmatan pemindahan wang, dan perkhidmatan dan rangkaian untuk mesin kad kredit . Ini juga merangkumi perkhidmatan penyelesaian hutang dan penyedia pembayaran di seluruh dunia seperti Visa dan Mastercard dan bursa saham, produk, dan komoditi.

Akauntan mengesahkan bahawa semua rekod kewangan dan penyata kunci kira-kira, pendapatan dan penyata kerugian, penyata aliran tunai, dan penyata cukai - mematuhi undang-undang dan peraturan persekutuan (GAAP).

Segala ketidakkonsistenan atau kelainan yang terdapat dalam dokumen, laporan, atau transaksi yang didokumentasikan juga harus diselesaikan oleh akauntan. Mereka biasanya mengikuti proses kawalan perakaunan yang ditentukan menggunakan perisian atau sistem perakaunan.

Ringkasan

Sektor perkhidmatan kewangan yang mantap dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sistem yang gagal dapat menyeret ekonomi negara ke bawah. Syarikat-syarikat dalam industri kewangan memberikan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan mereka. Ini adalah syarikat pemprosesan kewangan seperti syarikat pinjaman dan pelaburan, bank dan syarikat insurans, dan syarikat kewangan korporat dan pengguna.

Soalan Lazim

Orang ramai bertanya banyak mengenai syarikat bidang kewangan. Kami membincangkan beberapa perkara di bawah:

:one: Apa contoh perniagaan kewangan?

Institusi kewangan yang paling penting adalah bank pusat, bank runcit dan komersial, bank dalam talian, kesatuan kredit, persatuan untuk simpanan dan pinjaman kredit , bank pelaburan, firma pelaburan, perniagaan broker, syarikat insurans, dan syarikat gadai janji.

:two: Apakah perbezaan antara bank dan kewangan kewangan?

Bank menyediakan perkhidmatan seperti menerima deposit, pinjaman, dan sekuriti dan penerbitan saham awam. Perniagaan kewangan menawarkan pelbagai perkhidmatan yang jauh lebih komprehensif daripada bank, termasuk perkhidmatan pengurusan aset, insurans, penyelidikan ekonomi, dll.

:three: Adakah kewangan kewangan bank?

Syarikat kewangan adalah organisasi yang memberikan pinjaman kepada individu dan syarikat . Berbeza dengan bank, firma kewangan tidak menerima deposit tunai dari pelanggan atau menyediakan perkhidmatan yang biasanya ditawarkan oleh bank, seperti pemeriksaan akaun.

:four: Apakah industri perkhidmatan kewangan?

Industri ini berfungsi hanya untuk pertumbuhan dan pengurusan wang , sama ada kecil atau besar. Ini menyediakan perkhidmatan untuk pelanggan langsung, perusahaan kecil, perusahaan besar, dan institusi pemerintah.

Sektor ini menawarkan banyak perkhidmatan kewangan seperti perkhidmatan perbankan, perkhidmatan insurans, perkhidmatan pelaburan, perkhidmatan kewangan peribadi, perkhidmatan kewangan korporat , perkhidmatan kewangan pengguna, perkhidmatan pembrokeran, dll.

:five: Berapakah kos memulakan syarikat kewangan?

Untuk memulakan firma kewangan anda, anda tidak perlu menjadi jutawan. Pada hakikatnya, kewangan kewangan atau pinjaman syarikat yang memberi tumpuan kepada mikropinjaman boleh biasanya diwujudkan dengan kos pendahuluan hanya $ 50,000.

Kesimpulannya

Sebagai kesimpulan, kita dapat menyatakan bahawa beberapa firma kewangan membezakan apa yang dapat mereka berikan kepada pelanggan. Ini berbeza dari bank ke syarikat insurans dan dari perniagaan ke firma kewangan pengguna. Walaupun begitu, syarikat kewangan biasa mengekalkan pasaran kewangan di seluruh dunia.

artikel berkaitan

1 - Apa itu Perisian Perakaunan Kewangan- Perkara yang Perlu Anda Ketahui 2 - Cara menandatangani cek

Syarikat apa yang berada dalam bidang kewangan? The financial sector is a subset of the economy that comprises of companies and institutions that provide banking services to both businesses and consumers . A robust financial sector is a sign of a healthy economy.

:eight_pointed_black_star: Finance Field:

Individuals, businesses, and governments use finance to provide capital and manage money. Money circulation, investment management , and fund lending are all part of the financial system. Each of the main categories of finance will be examined in this guidebook.

:small_red_triangle_down: Financing Types:

 • Finance can be divided into three categories:

 • Public (Government)

 • Corporate ( Business )

 • Personal

:white_square_button: Ringkasan:

A company's finance team needs to ensure that the firm has sufficient cash, that the appropriate money is invested, and that the corporation's income and costs are properly managed.

:eight_pointed_black_star: Public Finance (Government):

From a government aspect, finance covers the assessment of a state's government budget, treasury, federal reserve, and other government institutions. Its main objective is to collect tax revenue and invest it in national programs and services such as highways, hospital , and social security.

Examples :

 1. International trade

 2. Employment

 3. Taxation on income

 4. Sales tax

 5. Property tax

 6. Inflation

 7. Infrastructure investment

 8. Social protection and insurance

 9. GNP

 10. Money supply

 11. National debt

 12. National budget

:eight_pointed_black_star: Corporate Finance (Business):

Corporate finance is the administration of a financing, sources of income, resource allocation, and balance sheet. Accountant, financial experts , managers, and executives such as the Cfo are among the people in charge of this sector of a company (CFO).

Examples :

 • Cash Flow Statement

 • Income Statement

 • Dividends

 • Hutang

 • Profit

 • Expenses

 • Assets

 • Cost of Capital

 • Capital Structure

 • Liabilities

 • Balance Sheet

 • Revenues

 • Expenses

 • Cash Flow

:eight_pointed_black_star: Personal Finance:

Finance is the personal administration of one's earnings, expenditures, assets, and liabilities. Individuals typically consult with a financial advisor, accountant, money manager, and other experts to improve their financial situation. The following concerns are representative of what people face on an individual financial level.

Examples:

 • Investment

 • Savings

 • Credit cards

 • Loans

 • credit lines

 • Earnings from work

 • Personal expenditures and spending

 • Taxes

 • Bank accounts

:eight_pointed_black_star: Other Financial Instruments

In addition to the various basic areas of finance stated above, there are numerous issues that can be layered on top of or woven throughout personal, corporate, or government finance.

:small_red_triangle_down: Among the others are:

Behavioral finance focuses on the social and psychological factors that influence investment decisions. Biases, cognitive mistakes, logic, fear, and greed all have an impact on financial decision-making. Learn more about behavioural finance in CFI's Behavioral Finance Course.

 • Social - a technique of thinking about and managing assets that benefit society and have a positive social impact.

 • Non-profit - Despite the fact that non-profits do not have stockholders and are not expected to generate a profit, they need the same money management as for-profit companies.

:eight_pointed_black_star: List of the world's biggest financial services firms:

The world's biggest financial services firms listed here, in order of annual revenue (Privately held companies are excluded).

Rank Syarikat Revenue (USD Millions) Headquarter
1 Berkshire Hathaway Consortium 247,500 USA
2 Ping An Insurance Group Insurance 163,597 China
3 Allianz Insurance 143,860 Jerman
4 AXA Insurance 113,130 Perancis
5 JP Morgan Chase Banking 105,486 USA
6 ICBC Banking 105,400 China
7 China Construction Bank Banking 94,987 China
8 China Life Insurance Co., Ltd. Insurance 92,710 China
9 Bank of America Banking 91,240 USA
10 Agricultural Bank of China Banking 87,600 China

:eight_pointed_black_star: Careers in Finance:

Corporate Finance Institute is on a journey to assist anyone interested in becoming a financial analyst of the highest calibre and having a fulfilling profession . A summary of some of the most popular job paths for professionals in the industry is provided below.

Among the most common occupations are:

 • Accountant

 • Jurubank Pelaburan

 • Commercial Banker

 • Personal Banker

 • Research Analyst

 • Treasurer

 • Penganalisis kewangan

:small_red_triangle_down: Qualifications

The following are examples of common qualifications:

 1. B Com

 2. Economics

 3. MBA

 4. CPA

 5. FMVA

:white_square_button: Ringkasan:

Financial industry professionals frequently have a diverse set of credentials. Unlike law and medicine, there is usually no need for a licence to work in this sector The majority of professionals only have a business degree or a certification.

Soalan Lazim - Soalan Lazim

People ask many questions about companies in the finance field. Kami membincangkan beberapa perkara di bawah:

:one: What are the best finance firms to work for?

 • American Express

 • Capital one

 • Edward Jon Investment

 • Deloitte

 • USSA

 • Credit Acceptance

:two: What is the difficulty level of a finance degree?

If you don't enjoy arithmetic, it will be challenging . It isn't impossible, but it can be tedious and monotonous at times. It all comes down to how well you grasp arithmetic and accounting . If you're good at it, you'll probably have no trouble with it.

:three: Is it possible to get wealthy with a finance degree?

Achieving a certification such as the Chartered Financial Analyst (CFA) from the CFA Institute can also help a finance professional advance in their career. Earning a finance degree can help you get a career with a high earning potential , whether your definition of “rich” is $80,000 per year or $8 million.

:four: Is there a demand for finance degrees?

Finance degrees are in high demand, with job growth of up to 14, 15, or even 19 percent in some of the fastest-growing occupations. Of course, financial experts with the most in-demand talents will have the finest possibilities – and a doctorate degree in finance doesn't hurt either.

:closed_book: Kesimpulan:

Individuals and businesses use financial services to make, save, and manage money, such as selling stock market shares or putting money aside for a rainy day. Banks are places where money can be kept, but they are not secure. Banks take the funds and lend them to those in need, such as those looking to purchase a car or a home. The creditor would then return the funds to the bank, plus a debt in the form of an additional fee. Cash is used by organizations other than banks.

artikel berkaitan

What Companies are in the Financial field? Every one of the banks, financial establishments, insurance agencies, loaning organizations, venture organizations and money preparing organizations are the piece of Finance industry.

The Credit associations, Saving and advance affiliations, shopper finance organizations, Sales finance organizations, Life Insurance organizations, Brokerage houses, Investment organizations: Unit speculation trusts, Open-finished and Closed-finished organizations aggregately answer to what exactly organizations are in the money field.

What are Financial Services?

The organizations that are in the money field offer financial administrations to their customers. They are the money preparing organizations like loaning and contributing organizations, bank and insurance agencies, corporate and customer finance organizations.

 • Financial administrations are fundamentally of three sorts; these are identified with Personal Finance 3 and Consumer Finance and Corporate Finance 4. In the primary case the administrations are offered to oversee and contribute an's individual accounting, Ie, saving, planning, contributing.

 • There are consultancies and financial foundations who do the work; while then again, the subsequent case covers financial administration with the assistance of obligation arrangement and venture warning establishments.

The third kind considers credit and cash the executives of endeavors.

Types of Financial Service Company:

Following are the organizations that offer Financial administrations to overall population, associations and legislative foundations. They embody what organizations are in the money documented.

Central Banks:

The principal Financial organization that is noticeable in the financial field is Central bank. The Central banks 1 are the prevailing banks of any administration or country. All the Financial administrations offered by such banks are in setting to oversight or assurance of a country's financial construction; which implies they don't work with overall population, concerning them, business banks are there.

 • The Central banks go about as a country's bank or investor's bank. They offer their administrations to different banks, loan cash and backing them while they contact the lines of liquidation 1.

 • These banks oversee unfamiliar trade and have different capacities alongside the arrangement of financial administrations like making and settling money related approaches, hold the board, coins and cash issuance with expansion to other incidental administrations.

Commercial Banks:

The second most famous financial organization is Commercial bank. The Commercial banks acknowledge store and award credit to the overall population. Their clients are the local area individuals and residents of a country.

 • The cash the executives and speculation have an alternate strategy comparative with financial organizations. The clients open a current or saving record inside the bank to save their speculation or to direct the income. Nonetheless, they can take an advance from the bank through a Mastercard or independently.

Credit Unions:

The third financial establishment in our rundown of best financial organizations is the Credit Union. These are the associations that make their part the proprietors and shoppers of each info and yield.

 • Credit associations 1 are by and large non-benefit making foundations properly called as “ Corporative ”. The individuals are sorted into two viewpoints: Member-savers and Member-borrowers.

 • One kind of participators supply cash into the association (they save or store an amount of money) and the second sort of individuals acquire or accept it as credit . The financing costs are lower and the saving rates are higher in such collective projects.

Sales finance organizations (SFCs):

Deals finance organizations are the fourth most famous financial organizations that are found in the money business.

These are the organizations that don't straightforwardly allow credit to their clients rather they are in touch with retail 2 or assembling organizations that sell buyer labor and products. They buy “shopper finance contacts” from these venders and sellers .

Consumer Finance Companies (CFCs):

The fifth generally realized money company is the shopper finance company. The title clarifies everything. These are the organizations that loan cash to individuals who need to purchase something; so they satisfy their installment necessity.

 • The contrast among CFCs and SFCs is noticeable by their capacity limit. Deals finance organizations consistently award credit to outsiders; while customer finance organizations straightforwardly award credit to its buyers .

Life Insurance organizations:

The disaster protection organizations are on the 6th number on our rundown of the organizations that show up in the money field.

 • Obviously, Insurance organizations are the sort of Non-bank Financial Institutes that assistance to deal with the Finance through consistent accommodation of assets till a necessary period.
 • There are Mortgage gets that could be reimbursed through a disaster protection strategy. Some exceptional approaches are made for such reason for instance “Credit Life Insurance”. It helps taking care of the obligation through the aggregate sum got at development of the approach or passing of the policyholder.

Brokerage Houses:

The seventh best money company lead us towards Brokerage houses. These are likewise a kind of financial organizations that give an assortment of financial and venture administrations to the customers .

 • They fill in as a go between a purchaser and vender of protections. Business Houses 1 or firms charge a modest quantity of commission for offering these types of assistance. Other than working with security exchange, financier houses likewise give speculation and annual assessment conference. They offer domain arranging as well.

Investment Companies:

We mark venture organizations on eighth number for what organizations are in the money field. The speculation organizations are exclusively made for an aggregate reason to serve an advantage to the individuals.

There are by and large two kinds of venture organizations that offer financial types of assistance: Unit Investment Trusts (UIT), Managed Investment Companies (Open- finished and close-finished).

Ringkasan

The principal Financial organization that is noticeable in the financial field is Central bank. The Central banks 1 are the prevailing banks of any administration or country.

All the Financial administrations offered by such banks are in setting to oversight or assurance of a country's financial construction; which implies they don't work with overall population, concerning them, business banks are there.The seventh best money company lead us towards Brokerage houses.

Investment Companies

Unit Investment Trusts (UITs):

The unit venture trust is the principal sort of a speculation company. These organizations/believes offer venture administrations to its individuals. They are fused for an uncommon period without the directorate and a portfolio administrator.

 • The UITs fuse and deal with it's guideline under a unique statute. Every one of the individuals pool-in their cash, which is then put resources into various sorts not really set in stone protections, for example, stocks offers, bonds and others.
 • At the point when the individuals put away an amount of cash, the UIT thusly give out units to them; yang boleh ditebus kemudian. Moreover, the individuals retain the benefit through capital additions and profit.

Syarikat Pelaburan Terurus:

Overseen Investment organizations are the second sort of venture company. These organizations are incorporate open-finished organizations and close-finished organizations.

 • Shared assets for open-finished and insurance agencies, loaning organizations and other financial bodies comprehensive of standard required terms for shut finished are the fine instances of what organizations are in the money field.

Open-finished organizations: These are additionally called shared assets. 1

Open-finished speculation organizations are dealt with by a portfolio supervisor; who pronounce and deal with the sort of venture protections of the common assets. Every one of the individuals put a specific sum in the asset which is subsequently contributed on explicit protections .

The functioning example of shared assets are equivalent to UITs yet except for work the executives; as common assets are regulated and overseen by inner specialists , which isn't the situation with UITs. There are a few sorts of shared assets which are made for explicit purposes; Besides, some common assets have the ability to put resources into various protections which alleviation the part from the expected danger.

Close-finished organizations:

These are the organizations which offer financial types of assistance through speculation the executives. Shut finished organizations disclose just one introductory contribution and don't offer their offers every once in a while. When individuals purchase the offers, the organizations put the sum in various protections.

These partnerships are additionally administered and overseen by inside specialists. The portions of such organizations are not redeemable, which implies these organizations are not obligated to repurchase their offers from those individuals who need to return

Berkshire Hathway:

The forward best financial establishment in the worldwide money field is Berkshire Hathaway. It is a global company that works in various ventures.

 1. It has multi-product offering. The company initially got going as a material company in 1856 and later initiated its business in different ventures with unique excellence to Capital products, land, media, food and drinks, furniture, material and development, coordinations, electric transmission and utilities. Taking everything into account it entertains itself with Insurance and money, Mortgage financing, security protection, risk protection, business administrations.

 2. Berkshire Hathaway possesses absolute resources worth of US$817.73 billion. GEICO and Berkshire Hathaway affirmation are one the noticeable names of its financial product offering.

Components
Industri Konglomerat
HQ Omaha Nebraska, AS
Perkhidmatan kewangan Insurance 1 and Finance
Hasil $254,62 billion US dollars*as of 2019 Yearly Report

Ringkasan

The unit venture trust is the principal sort of a speculation company. These organizations/believes offer venture administrations to its individuals. They are fused for an uncommon period without the directorate and a portfolio administrator. The UITs fuse and deal with it's guideline under a unique statute. These are the organizations which offer financial types of assistance through speculation the executives.Open-finished speculation organizations are dealt with by a portfolio supervisor; who pronounce and deal with the sort of venture protections of the common assets.

Soalan Lazim

Q1-What sort of Jobs are there in finance?

Undoubtfully, Finance in one of the quickly developing areas of the worldwide world at the present time. As per the Financial Service Global Market Report 2021, the income of the financial market was $20490.46 billion of every 2020 and it's relied upon to increment to $22515.17 billion in the current year 2021. Numerous Financial organizations are changing and offering administrations to the web clients through Fintech. Following are the Entry-level positions that you could apply for;

 • Banking: Loan processor, Mortgage advisor , Account opener, Bank teller, Credit examiner, Relationship supervisor.

 • Investment: Investment financier, speculation agent, Security examiner,

 • Accounting: Bookkeeping, Financial reports supervisor, Financial examiner

 • Insurance: Operations supervisor, Underwriter, Claims Representative, Loss Adjuster, Insurance specialist

 • Corporate Finance: Financial organizer , Financial Analyst, Financial official

 • Financial Advice: Investment counselor, reserve supervisor.

Q2-What is the Financial Service Industry?

It is the business which works for the sole motivation behind development and the executives of cash whether on limited scope or huge scope. It offers administrations to coordinate shoppers, private companies 1, major endeavors and legislative establishments. There are various financial administrations that are offered inside the area, for example, Banking administrations, Insurance Services, Investment Services, Personal money administrations, Corporate Finance administrations, Consumer finance administrations, Brokerage administrations and so on

Q3-Which company is best for finance?

Manager Rankings – Global Top 30

 • Goldman Sachs. Rank #1 . 2017 Rank #2 . Manager Brand Key Strengths.

 • JP Morgan. Rank #2 . 2017 Rank #1 .

 • Google. Rank #3 . 2017 Rank #3 .

 • Morgan Stanley. Rank #4 . 2017 Rank #4 .

 • BlackRock. Rank #5 . 2017 Rank #6 .

 • Citi. Rank #6 . 2017 Rank #5

Q4-What is top money?

A top in finance alludes to the pinnacle cost of a security or resource during an exchanging period, before it starts a descending pattern. A twofold top happens when a security arrives at a top value, decreases, and afterward rises again to a similar top a second time before at last declining.

Kesimpulannya

Every one of the banks, financial establishments, insurance agencies, loaning organizations, venture organizations and money preparing organizations are the piece of Finance industry. The Credit associations, Saving and advance affiliations, shopper finance organizations, Sales finance organizations,

Life Insurance organizations, Brokerage houses, Investment organizations: Unit speculation trusts, Open-finished and Closed-finished organizations aggregately answer to what exactly organizations are in the money field.

Financial Sectors Of Businesses And Institutions

The financial sector is made up of businesses and institutions that provide financial services to both commercial and retail consumers. This industry includes a diverse range of businesses such as banks, investment firms, insurance firms, and real estate corporations. The financial sector is a segment of the economy that consists of businesses and institutions that provide financial services. The hustle and bustle of Wall Street is likely to come to mind when most people hear the word financial services sector. However, the business encompasses more than just stock trading, investment services, and large banks. In fact, it is frequently seen as one of the most significant aspects of the economy in a variety of countries.

The companies in this industry range from investment firms to small businesses. Individuals, businesses, and governments use finance to provide capital and manage money. Money circulation, investment management, and fund lending are all part of the financial system. The finance team at a firm is in charge of ensuring that the company has enough cash, that the right investments are made, and that the company's revenues and expenses are balanced. Financial services are economic services offered by the finance industry, which includes credit unions, banks, credit-card companies, insurance companies, accountancy firms, consumer-finance firms, stock brokerages, investment funds, individual managers, and some government-sponsored organizations. The word “financial services” encompasses a wide range of activities. In the financial sector, there are numerous options for applicants to find the ideal fit. The alternatives are numerous and diverse, ranging from banking to investing and beyond. So, if you're thinking about a career in financial services, you should first gain a sense of the industry's vastness before deciding which path is right for you.

Fintech

Fintech is a blend of the words “finance” and “technology,” and it refers to any company that employs technology to improve or automate financial services and operations.

Phrase

The phrase refers to a fast expanding industry that serves both consumers and corporations in a variety of ways. Fintech has a seemingly endless list of applications, ranging from mobile banking and insurance to cryptocurrency and investment apps. You'll need a set of industry-specific and interpersonal abilities to prepare for a career in finance. You can give yourself the best chance for success by reviewing the basic abilities that may be required for a work position in finance. We describe finance abilities with examples, discuss how to enhance them, and how to apply them in the workplace in this post. Any financial instrument with a maturity of more than one year (such as bank loans, bonds, leasing, and other kinds of debt finance), as well as public and private equity instruments, is considered long-term finance.

Maturity

Maturity is the period of time between the date of origination of a financial claim (loan, bond, or other financial instrument) and the date on which the remaining principle and interest are due. Due to demand factors (increasing discretionary incomes, personalized financial solutions, etc.) and supply drivers, India's diversified and comprehensive financial services business is quickly expanding (new service providers in existing markets, new financial solutions and products, etc.). Several significant subsegments make up the Indian financial services business. Mutual aid, for example, is one of them.COVID-19 has wreaked havoc on the UK's financial services industry, but it's also underlined the need to prepare for the digital future, with a new generation of graduates at the helm.

What sectors of finance am I qualified to work in?

There are three types of job opportunities, accounting entails financial accountants who are in charge of monitoring and reporting a company's finances. Interacting in finance might include investing money, managing it, protecting it, and a variety of other tasks, as well as working with individual customers, corporate clients, investors, shareholders, and coworkers. Accountancy, investment management, banking, insurance, and the actuarial profession are the broad categories into which finance may be split, however there is a vast range of activity within each of these industries.

Finance Company

A finance company is a company that lends money to people and businesses. A financing firm, unlike a bank, does not accept cash deposits from customers and does not offer some of the services that banks do, such as checking accounts. Finance companies profit from the interest rates (fees charged for borrowing money) they charge on their loans, which are often high. I had an intriguing conversation about Fintech a few years ago.

Every third, if not fourth, LinkedIn profile nowadays is about a FinTech Expert. Someone asked me a million dollar question a few days ago: “What is FinTech?” I was interested by such a basic inquiry, but it was tough for me to respond to someone who was not one of those four people from LinkedIn. To answer your questions, I've written a basic briefing note.

Kesimpulannya

What is the definition of corporate finance? Corporate finance is concerned with a company's capital structure, including its funding and management's efforts to raise the company's worth. The techniques and analyses used to prioritize and distribute financial resources are also included in corporate finance. The ultimate goal of corporate finance is to increase a company's value through strategic investments. The basic answer is that well-developed, smoothly working financial markets contribute significantly to an economy's health and efficiency. Financial market development and economic growth have a strong beneficial association. This article discusses some of the challenges surrounding digital banking, an area that has received little attention in the literature. Financial services customers, digital finance providers, governments, and the economy all benefit from digital finance and financial inclusion; yet, a number of obstacles still exist that, if addressed, can make digital finance operate better.

Soalan Lazim

Q: What is the importance of Financial Management?

Q: What is financial management?

Q: Why is Financial Management important?

Q: Why study financial management?

Q: Knowing how to determine the financial health of a company is a vital business skill?

One of the most crucial components of business is financial management. You will need outstanding financial management knowledge to establish or perhaps operate a successful business. So, what is this management style and why is it important? Continue reading to learn more.

What is the definition of financial management? Financial management include the strategic planning, organizing, directing, and controlling of a company's finances. Ending extreme poverty and increasing shared prosperity require a strong and engaged private sector. That's where the IFC comes in: we've spent over 60 years unlocking private investment and establishing markets and opportunities where they're most needed. IFC has leveraged $2.6 billion in capital to provide more than $285 billion in finance to firms in developing countries since 1956. If you're a business owner or entrepreneur, you need to know how your firm is doing for a variety of reasons. Having a clear view of your financial health can help you make better decisions regarding the direction of your company and how resources are allocated. Similarly, if you want to attract investors or raise money, you'll need to talk about your company's financial health.

Syarikat apa yang berada dalam bidang kewangan? All leading companies that Play vital role in the financial investment or it's process comes under the financial field. The purpose of finance companies is to secure and ena measurement systems, to control all the process dealings and meetings.

Finance Processing Companies

Here, I present a great list of all finance processing companies, who are the part of Finance industry.

 • Commercial Banks

 • Investment Banks (Wealth management)

 • Insurance Companies

 • Brokerage Firms (Advisory)

 • Planning Firms (Wealth management, Advisory)

 • CPA Firms (Wealth management, Advisory)

These organizations are the best representation of finance best companies of the union. The critical classes of money-related foundations incorporate public banks, retail and business banks, web banks, credit affiliations, hold assets, and advances affiliations, adventure banks, assumption associates, lender firms, protection offices, and home advance associations.

Purposes of finance companies

These sorts of associations offer checking and ledgers, recognize stores, advance money, issue credit, and charge cards, perform new cash exchanges, and offer other fundamental financial things to individuals and associations.

:small_blue_diamond: The purpose of finance companies is to secure and ena measurement systems, to control all the process dealings and meetings.

:small_blue_diamond: Before talking about finance companies, we should know about finance. In this article, you find all information about finance companies.

What is Finance?

:small_blue_diamond: Money is characterized as the giving of money management for people, organizations, and governments. The monetary framework incorporates the flow of cash, overseeing of ventures, and loaning of assets.

:small_blue_diamond: In organizations, the money group is answerable for guaranteeing the organization has sufficient capital, that the proper speculations are made, and that the organization's incomes and costs are very much overseen. This aide will examine every one of the different kinds of money.

Types of Finance

There are three main types of finance:

:one: Personal

:two: Corporate (Business)

:three: Public (Government)

:small_blue_diamond: Ringkasan :blue_book:

Finance provides us with manage all records related to money measurement . The finance department is necessary for all rural and urban areas. No matter the client of finance companies are individuals or groups. The working of finance companies are banks, insurance companies, advisory, etc.

What are the finance companies?

Do you know what about finance companies that are the ones which offer money-related sorts of help to its clients like individuals, attempts or regulatory bodies?

:small_blue_diamond: It links all of the associations that offer Monetary1 organizations, for example, Budget Management, Credit and adventure advising organizations, Monetary associations like Corporate and Consumer finance associations, Credit and contributing associations, Bank and non-bank establishments are the situation of cash associations.

:small_blue_diamond: Before perceiving totally what associations are in the cash field, we ought to at first acknowledge, what truly are financial organizations ?

:small_blue_diamond: Furthermore, Money related organizations are the monetary organizations given by the cash business, which covers a far-reaching extent of associations that supervise cash, including credit affiliations, banks, charge card associations, protection offices, accounting associations, purchaser finance associations, stock organizations, hypothesis saves, solitary bosses, and some organization upheld adventures

Services of Finance companies

The most indisputable help of money-related foundations is to credit the board.

 • Credit/Loans offered by such associations change from Long-term, Medium-term to Short-term.

 • The credits could either be Secured or temperamental with their different conditions of repayment.

 • Cash associations propose Personal credits and buyer propels.

 • Clients are viewed as individuals and organizations both all through the article

What are the major categories of financial services?

We know that the finance companies are used to maintain our records, services, and special purpose for money measurement. Here I present some major categories of financial services that are

:one: Savings

:two: Payment service

:three: Borrowing,

:four: Financial services

:five: Insurans

:six: Tax assistance

:seven: Financial planning.

Types of Finance companies

We know that are available many kinds of finance company who serve their services for hun beings. Here, I present all kinds of finance companies.

 • Commercial banks

 • Central banks

 • Credit Union

 • Sales finance companies (SFCs)

 • Consumer Finance Companies (CFCs)

 • Life Insurance companies

 • Brokerage Houses

 • Investment Companies

 • Managed Investment Companies

 • Advisory

List of Top 5 Finance Companies in 2021

Square, Merchant Payments

Brief overview

The association builds devices that empower associations and individuals to look into the economy. Sellers use Square to show up at buyers on the web and eye to eye, manage their business, and access financing.

Individuals use Cash App to spend, spend store, and set aside cash. Streaming, Square's overall music, and redirection stage help give monetary reinforcement to experts.

Nama syarikat Square, Inc.
Ditubuhkan 2009 in St. Louis, MO.
Jenis Merchant Payments
Ibu pejabat United States, Canada, Japan, Australia, Ireland, Spain, Norway, and the UK
Working Employees 5,477 employees
Gross profit $2.73 billion

FinastraBankin Tecnology

Brief overview about

Maintained by the broadest and most significant course of action of financial organizations programming, the association passes on its huge advancement to money-related foundations of all sizes across the globe, including 90 of the world's best 100 banks.

:small_blue_diamond: With salaries of $1.9 billion and 8,600+ agents all through the planet, Finastra's open designing methodology joins different accessories and pioneers.

:small_blue_diamond: Together, they lead the way applications are formed, passed on, and ate up in financial organizations to create with the changing necessities of cuE.

Nama syarikat Finastra
Ditubuhkan In 2017, the combination of Misys and D+H,
Jenis Banking Technology
Pekerja yang bekerja 5,477 employee
Hasil $1.9 billion

Figure Technologies, Consumer Lending

Brief Overview

Figure Technologies supplies buyers with monetary answers for obligation solidification, home improvement, retirement arranging, and that's only the tip of the iceberg.

:small_blue_diamond: The organization's blockchain convention, Provenance, works with value the executives, credit start and installment, banking, and private asset administrations for its clients.

:small_blue_diamond: Provenance has been fruitful in decreasing overhead and improving on the customary review measure for advance purchasers and dealers with DLT.

Nama syarikat Figure Technologies
Ditubuhkan In 2018 founded by Michael Cagney
Jenis Consumer Lending
Function SEO used to function as a broker-dealer and operate as an Alternative Trading System for digital securities
Gross profit $200 million

TransferWise, money transfer

Brief Overview

TransferWise until recently — is a cash move administration that permits private people and organizations to send cash to another country without covered-up charges.

 • Shrewd is clear, with a landing page flaunting an expense-adding machine that makes it simple to see charges and rates, and FAQs that are efficient and accommodating.
 • Move rates from US dollars are ensured once settled, and moves that presently can't seem to be changed over or paid can be dropped.
Nama syarikat TransferWise
Ditubuhkan 2011, Estonian friends Taavet Hinrikus and Kristo Käärmann
Jenis Money Transfer
Transfer Money UK and Estonia
Working Employees 10 million employees in a whole world
Gross profit $11 billion

Bright Health, healthcare payment

Brief overview

The mid-2020 saw the presentation of Mike Mikan, previously of UnitedHealth Group, as Chief Executive Officer. Like a unicorn in the venture market, with more than $1.5 billion raised to date, Bright has taken critical actions to fix its grasp on telemedicine distribution.

The organization purchased out telehealth fire up Zipnosis and its striking line of white-mark items. Splendid made it onto Business Insider's rundown of 19 billion-dollar Startups to Watch in Revolutionary Healthcare for 2020 and was appraised Most Valuable Venture Capital-Backed Company in Minnesota by Pitchbook.

Nama syarikat Bright Health
Ditubuhkan 2015, this Minnesota-based on test market of Colorado
Jenis Healthcare Payments
Purposes telemedicine vending.
Working Employees 5,477 employees
Gross profit $1.5 billion

Comparison between finance or financial sectors

Financial services Finance industry
Financial Services are the economic services Finance is a large field
Examples of insurance policies, credit cards, checking accounts, loans, mutual funds, and stocks Examples of finance industry : banks, investment companies, insurance companies, and real estate firms

:small_blue_diamond: Financial Services are the economic services that are offered by the Finance industry. It includes banks, investment funds, stock brokerages, insurance companies, credit-card companies, and much more. While Finance is a broad field that deals with the study of all kinds of investments in the Commerce sector

:small_blue_diamond: The financial sector is a section of the economy made up of firms and institutions that provide financial services to commercial and retail customers.

:small_blue_diamond: This sector comprises a broad range of industries including banks, investment companies, insurance companies, and real estate firms

:small_blue_diamond: The financial service job description involves meeting with clients to discuss financial goals, investment timelines, and risk tolerance.

:small_blue_diamond: They then recommend financial services and products to meet client needs. These might include insurance policies, credit cards, checking accounts, loans, mutual funds, and stocks

:small_blue_diamond: Ringkasan :blue_book:

These are the top best finance companies in 2021. There are all working to help the management related to money measurement. These companies control all revenue, gross profit opening balance, and closing balance of finance companies.

Soalan Lazim :old_key:

1. Which kind of job is the best in finance?

However, the job of finance companies is the best place for us to increase our life experience. If you are worried about what is the best job in finance management according to the

 • Banker recipient

 • Accountant

 • Financial adviser

 • Financial reviewer

 • Investment administrator

 • Insurance agency

2. Is studying difficult?

Yes, for some student who is not in interested in financial side then it's difficult to understand it. But these days, most finance degrees are not so hard. It is a combination of finance, economics, and a little accounting. We must learn finance using edX and Coursera

3. What is the size of financial service?

The global financial services market size is expected to grow from $20.4 trillion in 2020 to $22.5 trillion in 2021 at a compound annual growth rate (CAGR) of 9.9%. The financial services market is further expected to reach $28.5 trillion by 2025 at a CAGR of 6%

4. What is the purpose of finance companies' demand in 2022?

Probably the quickest projected development will happen in the medical care, medical services backing, development, and individual consideration fields. Together, these four-word related gatherings are relied upon to represent more than 5.3 million new positions by 2022, around 33% of the all-out business development

5. What is the financial industry we called?

Another name of the financial industry is the financial services sector, who provides financial services to people and corporations. This portion is the past of economy that is made up of a variety of financial firms including banks, investment houses, lenders, finance companies, real estate brokers, and insurance companies.

:small_blue_diamond: Kesimpulannya :blue_book:

If anybody doesn't know that What companies are in the finance field? According to all researchers, the companies of finance are all types of companies like banks, insurance companies, wealth organizations, etc. I present all about important information about the companies of finance. I'm sure this article will be 100% helpful for you.

1 Suka

"Finance" is a comprehensive phrase encompassing all aspects of money management, including borrowing, lending, budgeting, saving, and predicting. Finance, in its simplest form, refers to the process of acquiring necessary funds. Numerous fundamental concepts in finance have their origins in microeconomic and macroeconomic theories. The time value of money is a basic theory that asserts, in essence, that today's dollar is more valuable than a dollar in the future.

What is Finance?

 • Finance is the acquisition of funds or resources for whatever purpose. Consumers, organizations, and governments typically lack the financial resources essential to make purchases, repay debts, and carry out other activities.

 • They must loan or sell stock to finance their activities. On either hand, savers accumulate cash that, when put to productive use, might generate interest or dividends.

 • These savings may come in the form of deposit accounts, lending shares, money markets, insurance, and pension claim; when rented out at an interest rate or invested into equity shares, they serve as a source of investment.

 • Banking is the process of allocating these funds, be it in the form of capital invested or otherwise, to the business units that most require or can best utilize them.

 • Financial intermediaries are organizations that facilitate the exchange of funds between savers and users. Savings and loan associations, as well as nonbank financial entities such as community banks, insurance companies, pension funds, investment businesses , and financing corporations, are all examples.

Examples of Finance:

The most straightforward way to describe finance is to provide examples of the activities it involves. Numerous career paths and employment opportunities exist that entail a range of economic activities. The following is the best list of most frequently encountered examples:

 • Investing is the process of investing one's own money in the stock market, securities, or safe investment certificates ( GICs )

 • Debt financing is the process of borrowing from investment firms on behalf of the public firm through the issuance of bonds.

 • Individuals are loaned money in the form of a mortgage, which allows them to purchase a house.

 • Creating a budget and financial model for a firm with the help of Excel spreadsheets

 • Personal funds should be kept in a high-interest saving account to maximize their earning potential.

 • Estimating the amount of money the government will spend and how much money it will collect.

Ringkasan:

Financial, leverage or borrowing activities, credits, financial markets, cash, and investment, and the creation and regulation of financial institutions, are all included in finance. Certain theories serve as the foundation for fundamental economic principles such as microeconomics and macroeconomics . Individuals and businesses gain economic products through financial services. Financial services are crucial to the economy of any country.

Types of Finance:

Finance is divided into three primary subcategories because individuals, organizations, and government institutions require funds to operate. Value investing, commercial banking, and finance are the three types.

Personal Finance:

 • Value investing is the domain of regard to investments with the fiscal tools and procedures necessary to successfully manage an individual's funds.

 • In other words, personal finance encompasses all decisions that will aid a family in developing a sound personal budget, investing, and saving through various schemes.

 • Personal finance is the situation- and activity-specific.

 • As a result, financial strategies are highly dependent on an individual's wages, living expenses, ambitions, and preferences.

Corporate Finance:

 • Corporate finance is a sector of finance that is concerned with businesses' financial decisions and the instruments and analyses used to make them.

 • The primary purpose of business finance is to maximize corporate value while minimizing financial risks. While finance function is essentially separate from maximizing value, which studies the financial decisions made by all organizations rather than just companies, the core concepts studied in finance apply to all sorts of enterprises' financial challenges.

 • For example, a large company may select between a bond offering and a stock offering in order to raise additional cash. Investment banks may advise and support the firm in these aspects, as well as assist with the marketing of the securities .

Public finance:

 • Tax, expenditures, budgets , and debt issuance are all examples of public finance policies that affect how a government is paying for the services it provides to the public.

 • Federal government contributes to market stability through supervising resource allocation, income distribution, and economic stability.

 • Regular funding is primarily provided via taxation.

 • In this area, the government has made decisions about fiscal policy, the government budget, and tax adjustments to raise funds from the people for government expenditures.

 • As an example, income tax.

Finance Specializations:

Finance specialization/fields are as follows:

International Finance:

 • International finance is the management of currency exchange rates , foreign investment, and their impact on international commerce.

 • Furthermore, it conducts research on foreign projects, assets, and money flows, as well as on trade imbalances. It includes the study of the future, swaps, and currency swaps. International finance is an economics subfield.

Mathematical Finance:

 • Mathematical Finance is the branch of finance that studies mathematics to apply its laws and regulations to finance development.

 • Numerous numerical logic used in the financial sector is based on mathematical laws. This subject establishes a strong connection between finance and mathematics.

 • In contrast, a financial mathematician may disregard the structural causes for a company's share price and use stochastic calculus to determine the fair value of the stock 's derivatives.

Offshore finance:

 • Offshore finance is the area of finance in which we examine digital gold money, offshore fund management, and other offshore law firms.

 • For example, numerous organizations develop digital gold currencies , each of which provides a means for users to send or receive payments in gold bullion units. These rival vendors print their own currency, which is typically imprinted without their company's name.

Behavioral Finance:

 • Behavioral Finance is the branch of finance that examines the impact of social and emotional elements on market pricing when they change.

 • Numerous customers, borrowers, and investors make decisions based on their behavior.

 • It includes a section on the psychology of investors.

 • This study is utilized by businesses to extort money from them.

Ringkasan:

Finance is classified into three broad categories: personal, corporate, and public/government. In industrialized countries, an intricate network of financial markets and institutions exists to service the demands of various sectors both cooperatively and independently. Finance encompasses a variety of disciplines, including behavioral, offshore, mathematical, and international.

What are Financial Activities?

 • Financial activities are those that businesses engage in to assist them in achieving their economic goals and objectives.
 • They encompass events and transactions that affect the equity and long-term obligations of a corporation.
 • Financial activity is defined as anything involving money 's movement, ie, cash inflows and outflows.
 • Financial activities include the acquisition and sale of assets or products, the organization, and maintenance of accounts. Financial operations include arranging loans and selling bonds or stocks.

Financial activities include the following:

The following is a list of the most often encountered financial terms.

 1. Bonds and other debts are issued.

 2. Shares for sale.

 3. Purchase of firm stock.

 4. Dividend distributions.

 5. Repayment of debts.

Ringkasan:

Financial dealings are the activities and rules for conducting by businesses, governments, and individuals to achieve economic goals. They are financial transactions that include either an inflow or an outflow of funds.

Which job paths are available to me in finance?

 • It is crucial to select a finance concentration—despite the fact that most of the concepts, abilities, and abilities you develop will be transferable.

 • The majority of finance graduates work in corporate finance, personal finance, wealth management, managing money, insurance , or real estate. Additionally, financial professionals have an interest in private equity, commercial lending, and sales and trading. When you work in the industry, you have numerous growth prospects.

 • Starting as an associate or senior executive, you can rise to more senior positions within your field. If you hit the workforce with an MBA , your chances of success are excellent. Financial experts, planners, and bankers can all move to positions of significant power, such as finance directors.

 • Finance doctorate degrees are available for those interested in a career in academia. Through practical research and study, these programs prepare needed for learning instruction, research, and publication by developing a broader grasp of financial methodology, technologies, and trends.

Top 6 Financial companies :

Syarikat Industri Pangkat
AXA Insurans 4
ICBC Banking 6
Allianz Insurans 3
Berkshire Hathaway Conglomerate 1
JP Morgan Chase Banking 5
Ping An Insurance Group Insurans 2

Soalan Lazim (Soalan Lazim):

People ask many questions about Finance. Kami membincangkan beberapa perkara di bawah.

1.What do you mean when you say “finance”?

 • Finance is a broad term that refers to all financial activities, such as banks, leveraged or indebtedness, credits, financial markets, cash, and investment.

 • Finance, in its most basic definition, relates to managing money and the acquisition of essential funds.

2.Should I pursue a career in finance?

 • Finance courses can help you prepare for jobs in the finance industry and for everyday responsibilities.

 • Furthermore, because finance is predicated on analysis and planning, developing financial education enables individuals to create more informed sound financial decisions.

3.Is accounting or finance better?

 • A degree in accounting opens up a plethora of new opportunities. Finance students take classes that emphasize financial services and consulting.

 • Finance is an excellent choice for students interested in managing a company's or organization's current and future financials.

4. What is finance's primary function?

 • Finance is defined as the management of a business's financial resources. The financial manager's primary responsibility is to decide how much money is needed and when, the most effective use of funds is available, and how to secure the required financing.

 • The financial manager is responsible for personal finance, investment (spending the money), and funding (raising money).

5.Is studying finance hard?

 • The bulk of financial degrees, on the other hand, are not particularly demanding. It is a discipline that combines elements of finance, economics, and accounting.

 • Other colleges, on the other hand, place a higher premium on economics, making acquiring a business degree more difficult.

Kesimpulan:

Finance is a catch-all phrase that encompasses the management, production, and analysis of money and property. It is focused on what an individual, firm, or government obtains money, referred to in the business as capital, and how they spend or reinvest the money. Finance, commercial banking, and governmental finance are often used classifications for finance. You can earn a finance MBA. Financial activities are described as transactions that affect a corporation's equity and long-term debt.

artikel berkaitan

Syarikat apa yang berada dalam bidang kewangan? Banking and financial services include all banks and financial institutions, as well as insurance and lending organizations, as well as investment and finance processing companies, which are in the finance field.

FINANCE FIELD

Top Finance Companies in World

From now until 2020, the world's leading financial services companies will be contributing to the industry's explosive growth.

Until 2022, the financial services industry is anticipated to be worth $26.5 trillion. Financial services giant Berkshire Hathaway has annual revenues of USD 247.5 billion and a current asset value of USD 707.8 billion, making it the world's largest financial services corporation.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway , an American multinational conglomerate led by Warren Buffet, is ranked number one on the list of the top 10 largest finance businesses in the world. As a public company, Berkshire Hathaway is based in Omaha, Nebraska.

How much does the world's largest financial services company make? With a revenue of USD 247.5 billion last fiscal year, Berkshire Hathaway will be the largest financial services firm in the world by 2020.

Ping An Insurance Group

On this list of the top 10 finance corporations in the world, Ping An Insurance Group comes in at number two. As China's largest insurer and one of the world's top financial services businesses, Ping An Insurance's 2018 sales exceeded USD 163.6 billion, with a total asset value of over USD 7 trillion, according to Forbes.

As one of the top 50 firms listed on the Shanghai Stock Exchange, the company was started in Shenzhen, China, 32 years ago and is still going strong.

Allianz

With annual revenues of USD 143.9 billion and a total asset value of USD 973 billion, Allianz is the first German firm on the list of top financial services corporations by revenue. Germany's Allianz is a European multinational financial services corporation.

Forbes ranks it as the world's largest insurance provider. There are several countries where Allianz operates, including Canada, the USA, and other countries such as Australia, Belgium, Germany, and more. Asset management and insurance are the two primary areas of expertise for Allianz.

AXA

The list of financial services businesses by revenue in 2020 has AXA at number four. Located in Paris, AXA is a French international insurance company that specializes in worldwide insurance, investment management, and financial services. Last year, AXA's revenues totaled USD 113.1 billion, making it one of the world's largest financial institutions. AXA's assets are valued at approximately USD 1 trillion.

JP Morgan Chase

JPMorgan Chase is the fifth-largest finance corporation in the world by revenue. New York-based Bank of the Manhattan Company was founded in 1799 as the Bank of the Manhattan Company and is now the world's third-largest hedge fund .

According to JPMorgan Chase, its total assets are USD 2.68 trillion with a $105.4 billion revenue last year. As well as Bank of America, Citigroup, and Wells Fargo, JPMorgan Chase is one of the four largest banks in the United States of America.

Industrial & Commercial Bank of China

Chinese banking giant Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) is the world's largest bank and ranks 6th on the list of the top 10 finance businesses in the world by revenues. The company was started 36 years ago in Beijing by a state-owned firm (SME). In addition to banking and financial services, ICBC offers a wide range of other financial and investment services.

In terms of assets, the Industrial & Commercial Bank of China is the world's largest bank. ICBC, with total revenue of USD 105.4 billion, is the fourth-largest bank in the world.

China Construction Bank

China Construction Bank Corporation abbreviated as CCB, of the world's largest financial services corporations. China Construction Bank (CCB) was created 66 years ago in Beijing, and today has branches and a wholly-owned subsidiary in London as well as branches and a wholly-owned subsidiary in Frankfurt and Luxembourg.

Last year, China Construction Bank had revenues of USD 95 billion and was classified as the world's second-largest bank in terms of assets, with a total of USD 3.37 trillion.

China Life Insurance

China life insurance is ranked 8th on the list of the world's biggest finance corporations by revenue. As the largest life insurer in China, China Life has now moved into other international markets, including the US

Bank of America

Bank of America has its headquarters in Charlotte, North Carolina, USA, and is one of the world's largest banks by assets and revenue. San Francisco-based Bank of America was created in 1998 but now has major offices throughout the world in cities such as New York and London. There are many services offered by the bank, which has a total value of USD 2.32 trillion and total revenues of USD 91,24billion (USD).

Agricultural Bank of China

Another of China's big four banks rounds out the list of the world's top financial services corporations by revenue. On the list of the top finance companies in 2020, Agricultural Bank is ranked 10th. Its assets are valued at USD 3.287 trillion, making it the world's 3rd-largest bank. As of 1951, Central Huijin and the Ministry of Finance own most of the Agricultural Bank of China.

Every year, ABC's revenue was $87.6 billion in 2018. In 2010, the Agricultural Bank of China went public, and its IPO was the largest ever recorded at the time, although it has since been eclipsed by Alibaba in terms of market capitalization.

Ringkasan

Additionally, we've included a ranking of the top 10 non-financial services companies. There is a chance that some of these companies will make it into the top 10 shortly. Where do you think the top ten financial corporations will be in 2021?

Financial service

List of Financial Service Companies in the USA

Below is a list of the thirty largest American financial firms, which are part of the S&P 500 index, to offer you a better understanding of the financial sector in the United States. For each financial company, you'll find a description of its industry, business operations, market capitalization, as well as a direct link to its website, logo, and stock ticker (if applicable).

The rankings are based on each company's market capitalisation in United States Dollars as of January 29, 2021, the effective closing date. Banks, insurance, credit services, and financial conglomerates are characterized as specialized sub-industries.

 • Berkshire Hathaway

 • Visa

 • JP Morgan Chase

 • Kad induk

 • PayPal

 • Bank of America

 • Telaga Fargo

 • Morgan Stanley

 • Kumpulan Citigroup

 • Batu hitam

 • Charles Schwab

 • American Express

 • Goldman Sachs

 • S&P Global

 • CME Group

 • Trust Financial

 • US Bancorp

 • Intercontinental Exchange

 • Perkhidmatan Kewangan PNC

 • Marsh & McLennan

 • Progresif

 • Moody's

 • Modal Satu

 • Blackstone

 • MetLife

 • Rocket Companies

 • T. Rowe Price

 • BNY Mellon

 • Travelers

 • MCI

Top 10 Largest Financial Holding Companies

Profile Jenis Assets Region
JP Morgan Chase & CO. Financial Holding Company $3,689,336,000,000 Amerika Utara
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Financial Holding Company $3,253,150,000,000 Asia
Bank of America Financial Holding Company $2,969,992,000,000 Amerika Utara
HSBC Holdings Financial Holding Company $2,958,629,000,000 Eropah
BNP Paribas Financial Holding Company $2,950,130,000,000 Eropah
Japan Post Financial Holding Company $2,701,580,000,000 Asia
Credit Agricole Financial Holding Company $2,663,630,000,000 Eropah
Citigroup Financial Holding Company $2,314,266,000,000 Amerika Utara
Sumitomo Mitsui Financial Group Financial Holding Company $2,195,330,000,000 Asia
Mizuho Financial Group Financial Holding Company $2,041,500,000,000 Asia

Soalan Lazim

1. Where can I find a list of financial institutions?

The financing industry includes all banks, financial institutions, insurance companies , lending companies, investment firms, and finance processing firms.

2. Is there anything in the finance industry that I should know?

Personal finance, corporate finance , and public (government) finance are the three primary subcategories of the finance field. Consumers and corporations obtain financial goods through the use of financial services. An economy's major engine is its financial services industry.

3. What do people who work in finance do for a living?

A bachelor's degree in finance typically leads to employment in commercial banking, financial planning, investment banking, money management, insurance, and real estate , to name a few. There are several opportunities for financial planners, analysts, and bankers, such as the chief financial officer.

4. Is there a specialization for a finance company?

Consumer loans are the sole focus of finance businesses, which do not issue corporate loans.

5. What are the five principles of finance, and why are they important?

Consistency, timeliness, reason, documentation, and certification are the five principles.

6. When it comes to finances, what are the four basic areas?

Financing is divided into four basic categories: corporate finance; investments; financial institutions; and international finance

7. How satisfied are finance majors?

In general, finance students give their degree a 3.0 out of 5 ratings. If you want some background, students in Finance and Related Studies assess their satisfaction at the same level as students in Engineering Technology, Digital Communication , and Media/Multimedia, or Finance and Related Studies.

8. Is there a lot of math in finance?

Even while all business students are required to have a basic understanding of mathematics, finance is one of the most quantitative areas. A solid foundation in mathematics is required to understand critical skills such as analyzing and evaluating investment performance and financial planning for savings goals

9. What are the five C's of credit, exactly?

It's important to know the five C's as a possible borrower so that you have an advantage when approaching lenders.

10. What is India's largest financial institution?

India's premier NBFC, Tata Capital Financial Services Limited, is ranked number one.

11. Where can I find out more about the top finance?

It is the price of a security or asset that reaches its highest point before beginning a downward trend in the market . Essentially, a double top occurs when security hits a high price, drops, and then climbs again to the same high price a second time before finally declining.

Kesimpulannya

People and businesses can benefit from financial services such as selling stock market shares or putting money away for a rainy day. However, banks are the only facilities where money can be stored. They then lend it to those in need, such as those who wish to buy a car or a house. If the creditor is successful, the bank will receive the money-back, plus an additional fee. Cash is used by a wide range of organizations, not just banks. Trust funds and stockbrokers can purchase items such as coffee or oil and resell them to the public for profit.