Insurans tanaman adalah sejenis insurans di mana pengeluar / petani tanaman mengusahakan tanaman mereka untuk melindunginya sama ada sekiranya berlaku bencana alam, seperti badai hujan es, banjir, serangga (misalnya belalang), atau serangan binatang peliharaan, kekeringan teruk, atau dalam keadaan penurunan harga secara tiba-tiba. Petani hanya membayar sebahagian kecil daripada jumlah yang diperlukan untuk pampasan.

Apakah maksud insurans?

Insurans adalah perjanjian antara penanggung insurans dan penanggung insurans yang diikuti oleh polisi yang menurutnya, syarikat insurans memberikan penggantian kewangan kepada seseorang sekiranya berlaku kerugian. Polisi insurans ini bertindak sebagai penghalang terhadap kerugian baik dari segi kewangan atau fizikal akibat kerosakan atau kecederaan. Orang yang diinsuranskan mendapat pampasan dari syarikat insurans sekiranya berlaku kerosakan pada nyawa, kenderaan atau harta benda yang dengannya dia telah membeli polisi insurans. Namun, fokus utama topik ini ialah apa itu insurans tanaman?

Bagaimana insurans berfungsi?

Polisi insurans yang berbeza berfungsi dengan cara yang berbeza dan seseorang boleh membeli polisi mengikut keselesaan dan kesediaannya. Jenis polisi insurans yang paling biasa adalah insurans kenderaan , insurans harta tanah, insurans haiwan kesayangan dan di atas semua insurans hayat. Setiap orang yang berminat untuk membeli polisi insurans mesti memahami bahawa bagaimana insurans berfungsi. Polisi insurans kebanyakannya berfungsi di negara maju, misalnya, kebanyakan orang di AS mempunyai sekurang-kurangnya satu polisi insurans. Perkara yang menarik adalah, di Amerika Syarikat ada undang-undang yang tepat untuk memastikan insurans kereta. Semasa memilih polisi insurans terbaik, seseorang mesti memberi perhatian besar kepada komponen penting dari polisi insurans yang Deductible, premium, dan had polisi.

Ringkasan Polisi insurans terdiri daripada potongan, premium, dan had polisi. Di AS, insurans kereta diharuskan oleh undang-undang.

Apakah komponen polisi insurans?

Sebilangan besar polisi insurans mempunyai beberapa kesamaan. Walau bagaimanapun, komponen ini dapat diubah mengikut jenis polisi. Komponen asas polisi insurans adalah premium, had polisi dan dikurangkan. Komponen-komponen ini digambarkan sebagai:

1. Premium

Premium polisi insurans bermaksud harganya yang biasanya dibayar setiap bulan atau di beberapa syarikat setiap tahun dan dianggap sebagai kos insurans. Syarikat insurans sendiri memutuskan had premium bergantung pada profil risiko.

2. Had Polisi

Amaun maksimum yang akan dibayar oleh syarikat insurans kepada pembeli polisi untuk menampung jumlah kerugian disebut had polisi . Had ini bergantung pada jangka masa, jumlah kerugian, atau pada jangka hayat sekiranya berlaku insurans nyawa.

3. Boleh ditolak

Boleh ditolak dalam polisi insurans adalah wang yang harus dibayar oleh pemegang polisi sendiri sebelum dia mengaku mendapat pemulihan kerugian. Ia dihantar setiap bulan atau setiap tahun bergantung pada polisi syarikat.

Apakah jenis insurans?

Terdapat pelbagai jenis polisi insurans yang merangkumi segalanya dari kehidupan hingga kenderaan dan harta benda dll. Insurans kereta

Insurans kereta merangkumi semua perbelanjaan sekiranya berlaku kerosakan pada kereta sekiranya berlaku kemalangan, kebakaran, atau kecurian.

Insuran kesihatan

Insurans Kesihatan terdiri daripada jenis polisi insurans yang memberi individu kemudahan untuk menampung semua perbelanjaan sekiranya berlaku rawatan di hospital atau kos pembedahan yang tidak dijangka sekiranya pesakit adalah pemegang polisi syarikat tersebut.

Insurans hayat

Insurans hayat adalah perjanjian antara syarikat insurans dan pemegang polisi di mana syarikat tersebut memberikan jaminan untuk membayar benefisiari yang dicalonkan sekiranya kematian pemegang polisi.

Insurans haiwan kesayangan

Insurans haiwan peliharaan adalah jenis polisi insurans lain yang merangkumi semua bil veterinar sama seperti yang disebutkan dalam insurans kesihatan jika pemilik haiwan peliharaan adalah pemegang polisi.

Insurans kecacatan

Insurans kecacatan adalah kontrak di mana syarikat insurans memberikan sokongan kewangan atau pendapatan pada masa pekerja tidak dapat melaksanakan tugas.

Insurans harta tanah

Insurans harta tanah adalah istilah yang digunakan secara meluas yang sebenarnya terdiri dari serangkaian polisi yang menyediakan perlindungan harta tanah, perlindungan liabiliti, dll. Ia dibahagikan lagi kepada banyak polisi termasuk insurans pemilik rumah, insurans banjir, insurans penyewa, atau insurans gempa.

Insurans liabiliti

Insurans liabiliti juga sejenis insurans kenderaan. Dalam jenis insurans ini, sekiranya berlaku kemalangan kereta dan jika pemilik kereta bertanggungjawab atas kemalangan tersebut, syarikat akan menanggung perbelanjaan orang lain.

Insurans tanaman

Insurans Tanaman adalah polisi yang memberikan pampasan kepada kerugian petani sekiranya berlaku bencana alam atau turun naik harga. Pada masa ini, di AS, para petani membayar sekitar 41 persen perbelanjaan yang diperlukan untuk menanggung kerugian yang diinsuranskan. Walau bagaimanapun, mereka mendapat lebih banyak daripada ini sebagai balasan sekiranya terdapat kerugian pertanian.

Ringkasan Jenis polisi yang berbeza adalah insurans kereta, insurans kesihatan, insurans hayat, insurans haiwan, insurans hilang upaya, insurans harta tanah, insurans perjalanan insurans insurans liabiliti, dan insurans tanaman.

Sejarah insurans tanaman di Amerika

Pertama, polisi insurans tanaman Persekutuan di AS diperkenalkan oleh Kongres pada tahun 1938 ketika ia meluluskan undang-undang insurans Tanaman untuk memberikan bantuan kewangan kepada petani sekiranya berlaku kerugian pertanian. Pada mulanya, polisi insurans ini tidak berjaya dan menghadapi masalah kewangan semasa membayar tuntutan kerana keadaan kewangan yang tidak stabil. Kemudian pada tahun 1980, Kongres sekali lagi meluluskan rang undang-undang untuk meningkatkan penyertaan dalam Program Insurans Tanaman Persekutuan untuk mengubahnya menjadi lebih berpatutan dan dapat dicapai dan ia benar-benar berjaya melawan semua kemungkinan. Kini terdapat kejayaan besar untuk program insurans tanaman yang pada tahun 2019, petani membeli polisi insurans tanaman bernilai 1.1. Pada masa ini, Program Insurans Tanaman Persekutuan adalah program pengurusan risiko paling asas di AS untuk pengeluar pertanian dan bahagian penting dari jaring keselamatan ladang, menangani risiko yang berkaitan dengan perubahan harga dan bencana alam.

Insurans tanaman di Pakistan

Pakistan sebagai negara pertanian memperoleh lebih daripada 25% KDNK dari pertanian. Tanaman Pakistan yang paling terkenal adalah kapas, beras, gandum, tebu, buah-buahan, dan sayur-sayuran Pakistan selalu mengalami bencana alam tertentu seperti banjir, taufan, kekeringan teruk, dan belalang baru-baru ini yang menyebabkan kerosakan pada tanaman. Polisi insurans tanaman telah diperkenalkan baru-baru ini di Pakistan dan dinamakan sebagai polisi insurans tanaman takaful.

Skim insurans tanaman takaful

Menurut jurucakap jabatan pertanian Punjab, pemerintah Punjab akan memulai skema insurans tanaman untuk menyelamatkan petani dari kerugian tanaman yang tidak dijangka akibat bencana atau perubahan harga. Petani harus menanggung banyak kerugian setiap tahun jika terdapat hujan lebat, serangan belalang, atau banjir yang benar-benar merosakkan tanaman mereka yang sudah masak atau masak. Oleh itu, polisi pampasan ini akan lebih bermanfaat bagi para petani, sekiranya dilaksanakan dengan betul untuk memberikan kelegaan yang sebenarnya.

Fasa awal polisi takaful

Fasa pertama polisi insurans tanaman takaful telah dimulakan pada tahun 2018 di mana insurans tanaman Kharif di Sheikhupura, Sahiwal, Lodhraan, dan Rahimyar Khan telah dimulakan. Mengikut polisi ini, petani yang memiliki tanah seluas 5 ekar akan diberikan subsidi 100% untuk premium Insurans sementara petani yang memiliki tanah dari 5 ekar hingga 25 ekar akan diberikan subsidi 50 persen. Polisi ini pada mulanya akan diterapkan pada tanaman kapas dan padi pada fasa pertama.

Fasa kedua polisi takaful

Pada fasa kedua, polisi insurans tanaman takaful ini akan digunakan untuk tanaman tambahan yang terdiri daripada tebu, jagung, gandum, kebun, dan sayur-sayuran.

Pelan dasar

Menurut polisi insurans ini, petani akan diberi pampasan sama ada sekiranya berlaku bencana alam atau hasil tanaman yang rendah. Semua sistem polisi akan berada dalam talian untuk mengelakkan sebarang masalah. Dengan cara ini, dasar yang cepat dan telus akan memberi kelegaan kepada petani.

Ringkasan Polisi insurans tanaman di Pakistan, yang dinamakan sebagai takaful telah bermula baru-baru ini. Fasa awal akan merangkumi bandar-bandar tertentu di bahagian atas Punjab.

Apa kerugian yang tidak dilindungi oleh takaful?

 • Kerosakan akibat perang atau pencerobohan
 • kerugian yang berlaku sebelum bencana atau selepas penuaian
 • kerugian kerana kecurian
 • kerugian kerana letusan gunung berapi atau gempa bumi
 • kemusnahan atau kerosakan yang disebabkan oleh keganasan
 • kehilangan kerana pertikaian petani sendiri atau pengabaian

Perbezaan antara tanaman Rabi dan tanaman Kharif

Tanaman Rabi Tanaman yang disemai pada musim sejuk, antara Oktober hingga Desember dan dituai pada bulan April-mungkin disebut tanaman Rabi. contoh tanaman ini adalah gandum, tembakau, barli, mustard, kacang polong, dan gram.

Tanaman Kharif Tanaman yang ditaburkan pada musim hujan disebut tanaman Kharif atau tanaman bulan segera. Mereka ditanam pada bulan April hingga Jun dan dituai pada musim sejuk dari Oktober hingga Disember. Contohnya termasuk bajra, jagung, kapas, beras, tebu, dll.

Soalan lazim

Beberapa soalan tambahan mengenai insurans tanaman, yang diajukan oleh banyak orang telah dijawab di bawah:

1. Mengapa insurans diperlukan?

Insurans adalah sejenis penghalang atau pelindung yang melindungi seseorang daripada semua kerugian yang dapat ditanggungnya secara tidak sengaja dan tidak disangka-sangka seperti kemalangan kereta, kebakaran di kilang, kemasukan ke hospital, pembedahan, dll. Oleh itu, insurans adalah kaedah terbaik untuk melabur dan berkembang wang dalam bentuk pembayaran bulanan atau tahunan. Ini sebenarnya cara mengurus risikonya.

2. Bagaimana insurans tanaman bermanfaat?

Insurans tanaman memberi pampasan kepada petani atau petani sekiranya kerugian yang mereka hadapi akibat bencana alam atau turun naik harga. Sebilangan besar penduduk di Pakistan tinggal di kawasan luar bandar, sepenuhnya atau sebahagiannya bergantung pada tanaman, jadi jika tanaman itu sia-sia, ia akan membawa bahaya besar kepada petani. Dalam situasi seperti ini, insurans tanaman memberi banyak kelegaan.

3. Apakah syarikat insurans?

Syarikat insurans adalah institusi kewangan yang membuat kontrak dengan individu untuk memulihkan dan membayar semua kerugian yang dapat ditanggungnya mengenai kenderaan, harta tanah, kesihatan, atau tanaman.

4. Apakah jenis polisi insurans yang berlainan?

Terdapat beberapa jenis polisi insurans, seperti:

 • Insurans kereta / kenderaan
 • Insurans haiwan kesayangan
 • Insurans harta tanah
 • Insuran kesihatan
 • Insurans hayat
 • Insurans tanaman
 • Insurans liabiliti

Kesimpulannya

Pakistan adalah sebuah negara pertanian dan lebih daripada separuh penduduk tinggal di kawasan luar bandar, bergantung sepenuhnya atau sebahagian daripada pertanian. Sering kali, tanaman musnah kerana bencana alam, misalnya, gempa bumi, banjir, belalang, atau hujan yang berlebihan. Walaupun kadang-kadang, terdapat turun naik harga yang tidak dapat ditanggung. Oleh itu, polisi insurans tanaman telah diperkenalkan di Pakistan baru-baru ini, sementara negara-negara maju telah memberikan bantuan ini sejak sekian lama.

Rujukan
 1. http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_18/02-Agriculture.pdf
 2. https://www.investopedia.com/terms/i/insurance.asp#:~:text=Insurance%20is%20a%20contract%2C%20represented,more%20affordable%20for%20the%20insured .
 3. https://www.theunitedinsurance.com/farmers-insurance/
 4. https://agroinsurance.com/en/pakistan/

Artikel berkaitan

Apakah insurans haiwan kesayangan?

Apa itu premium insurans?

Berapakah insurans penyewa?

Apa itu insurans jurang?

Berapa banyak insurans anjing?

Apakah insurans hayat?

Apakah insurans gadai janji?

Apakah insurans tanaman?

Crop Insurance adalah insurans yang diperoleh oleh pengeluar pertanian dan petani untuk menjamin masa depan perniagaan mereka. Ini disediakan oleh kerajaan pusat untuk berjabat tangan dengan bidang pertanian. Apakah insurans tanaman? Sebenarnya insurans tanaman ada untuk melindungi pertanian dan petani dari kehilangan tanaman sama ada dari bencana alam seperti kemarau, banjir dan juga dari kerugian kewangan sekiranya harga tanaman jatuh.

Apakah jenis insurans tanaman?

Seperti yang kita ketahui, insurans tanaman adalah memberi kelegaan dari kejadian yang tidak dijangka dan kerugian yang tidak dijangka. Oleh itu, terdapat dua jenis insurans bagi mereka;

Hasil Tanaman - Hasil tanaman adalah untuk memberikan hasil yang diharapkan kerana hasil tanpa syarat yang merupakan jumlah hasil panen.

Hasil Tanaman - Insurans hasil tanaman ada untuk melindungi hasil yang diharapkan dibandingkan dengan kerugian penjualan tanaman akibat variasi harga di pasar.

Bagaimana Insurans Tanaman berfungsi?

Setiap tahun, ada membuat perjanjian antara Penyedia Insurans yang Diluluskan (AIP) dan ProAg dan antara Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) untuk pentadbiran polisi insurans Tanaman . Kerajaan telah menandatangani kontrak dengan syarikat polisi insurans swasta untuk peluang dan kemudahan yang lebih baik kepada orang ramai. Syarikat-syarikat mengumpulkan data, tuntutan dari orang lain, dasar pemasaran dan memindahkan data tersebut kepada kerajaan Persekutuan.

Bagaimana harga insurans tanaman ditentukan?

Seperti yang kita ketahui, insurans tanaman adalah untuk memberi kelegaan kepada pengeluar pertanian dan harga insurans tanaman ditentukan dengan mengambil perkiraan rata-rata harga tanaman masa depan. Jaminan terakhir diberikan dengan mengalikan harga yang lebih tinggi sama ada harga anggaran atau harga pasaran tanaman yang dituai.

Berapakah harga musim bunga untuk insurans tanaman?

Harga musim bunga 2020 adalah harga yang lebih rendah untuk insurans tanaman sejak dekad yang lalu. Untuk tanaman jagung, harga insurans tanaman adalah rendah 3% daripada polisi tahun lalu. Ia dinyatakan pada harga $ 3,88 per gantang.

Begitu juga untuk tanaman kacang soya, harga insurans tanaman hampir 4% lebih rendah daripada harga 2019 dan diumumkan pada harga $ 9,18 per gantang. Dan untuk kapas Spring, harga insurans adalah 7% lebih rendah daripada harga tahun sebelumnya dan dinyatakan hanya 68 sen. Ini adalah harga musim bunga terendah untuk insurans tanaman.

Apakah premium dalam pertanian?

Seperti yang kita ketahui, premium adalah jumlah yang dibayar oleh orang yang diinsuranskan oleh syarikat insurans untuk kerugian yang tidak dijangka dan untuk mengurangkan risiko kewangannya. Proses ini membahagikan kerugian atau risiko antara yang diinsuranskan dan syarikat insurans.

Sekiranya terdapat tanaman, setiap tahun premium 5% dibayar oleh petani untuk menanggung kerugian. Begitu juga, jumlah yang sama juga dibayarkan oleh pemerintah untuk pemindahan penuh wang yang diinsuranskan kepada penghidapnya. Dengan cara ini, kerugian dilindungi dan jumlah penuh dipindahkan kepada orang yang diinsuranskan.

Bagaimana insurans tanaman membantu produktiviti pertanian?

Insurans tanaman mempengaruhi petani dengan pelbagai cara seperti;

 • Perlindungan - Insurans tanaman memberi perlindungan daripada kerugian kewangan dan bahaya lain. Dengan cara ini, ia memberikan kestabilan kepada petani dan mereka bekerja untuk jangka masa panjang.

 • Teknologi - Penanggung insurans tanaman berjanji untuk memberikan kemajuan baru dan mesin baru agar tanaman dapat menuai dengan cepat.

 • Kakitangan insurans Kesedaran Tanaman memberi kesedaran kepada petani yang tidak berpendidikan bahawa bagaimana meningkatkan hasil dan perniagaan mereka. Mereka juga membuat orang sadar dari iklim dan bahaya alam untuk mengambil langkah mengenai keselamatan dan keprihatinan mereka.

Soalan Lazim

Orang bertanya beberapa soalan biasa sebelum membeli insurans tanaman ini;

Berapa banyak wang yang dibuat oleh ejen insurans tanaman?

Gaji ejen insurans tanaman tinggi kerana mereka perlu bekerja lebih banyak untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Mereka juga merupakan ejen yang berkelayakan yang mempunyai pendidikan pengiraan dan syarat yang betul.

Menurut Salary.com , gaji mereka turun antara 42,200 ratus 100,000 hingga 46,000 ratus 100,000. Itulah sebabnya terdapat banyak permintaan dalam profesion pertanian ini.

Berapa peratus petani yang mempunyai insurans tanaman?

Pada tahun 2018, petani menanam 240 juta ekar dari empat tanaman utama iaitu jagung, kacang soya, gandum dan kapas. Perlindungan insurans tanaman untuk keempat tanaman ini pada tahun 2018 dikira dan dianggarkan seluas 208 juta ekar yang menunjukkan bahawa petani mempunyai 87% perlindungan insurans tanaman.

Kesimpulannya

Insurans ada untuk melindungi orang dari kerugian kewangan dan menolong mereka sekiranya berlaku kengerian dan kejadian yang tidak dijangka. Apakah insurans tanaman? Insurans tanaman adalah untuk petani untuk melindungi mereka secara kewangan dan memberi mereka kemudahan dalam menghasilkan lebih banyak tanaman yang menyediakan makanan untuk dimakan dan menstabilkan ekonomi negara. Itulah sebabnya kerajaan memberikan polisi insurans ini kepada petani.

Topik-topik yang berkaitan

Bagaimana insurans berfungsi?

Apakah terma insurans hayat?

Apa itu premium insurans?

Apakah insurans bangunan?