Insurans Gadai janji sangat bermanfaat bagi orang yang melabur dan memberi pinjaman kerana ia membantu kerugian mereka kerana pinjaman gadai janji. Anda boleh mendapatkannya dengan cara awam atau peribadi sementara bergantung kepada syarikat insurans. Polisi ini juga ditakrifkan sebagai jaminan ganti rugi gadai janji (MIG). Ia sangat sumber untuk orang-orang yang melabur gadai janji dan meneruskan pelaburan mereka di dalamnya.

Bagaimana insurans gadai janji berfungsi?

Insurans gadai janji membantu pembeli menurunkan risiko pinjaman yang anda ambil dari pemberi pinjaman dan dengan memberikan bahawa pembayaran gadai janji insurans, pemberi pinjaman akan mempunyai sedikit risiko untuk memberikan pinjaman kepada anda yang mana pemberi pinjaman juga akan yakin dengan memberikan yang khusus pinjaman kepada pembeli. Sekiranya anda mahukan pinjaman, maka anda harus membeli insurans gadai janji yang akan membantu anda tetapi perkara utama yang harus anda ketahui adalah bahawa apabila anda mengambil insurans gadai janji, harga pinjaman yang anda ambil akan meningkat. Jumlah tersebut akan dimasukkan ke dalam pembayaran bulanan gaji anda yang anda buat kepada pemberi pinjaman anda

Apakah INSURANS MORTGAGE?

Insurans gadai janji dapat membantu dalam banyak cara seperti dapat melindungi pembayaran pemilik dalam bentuk gadai janji walaupun dia meninggal dunia, dan semua pembayaran akan diwarisi kepada waris dan pemberi pinjaman mereka. Ia berdasarkan polisi. Ini dinamakan LIFE MORTGAGE INSURANCE (LMI) .

Apakah premium insurans gadai janji?

Premium insurans gadai janji adalah sejenis insurans gadai janji yang membantu pemberi pinjaman kepada pembeli untuk membuat wang pendahuluan rumah kerana mestilah kurang daripada 20% dari harga pembelian rumah. Sekiranya seseorang membuat pembayaran rendah yang lebih rendah, maka 20% maka nisbah untuk perkhidmatan pinjaman adalah 80% dan lebih tinggi sehingga pemberi pinjaman akan mempunyai risiko profil gadai janji yang lebih tinggi. Mengenai banyak jenis insurans, polisi yang dibuat adalah membantu pembeli bukan dengan membeli insurans tertentu oleh pembeli. Sekiranya pembayaran rumah kurang, maka 20% wang pendahuluan oleh pembeli maka insurans gadai janji membolehkan mereka melakukan pembayaran pembiayaan berikut.

Jadual Insurans Gadai janji

NILAI PINJAMAN PINJAMAN JUMLAH PREMIUM (PTL)
PEMBELIAN PREMIUM STANDARD
Sehingga dan termasuk 55% 0.80%
Hingga dan termasuk 65% 2.70%
Hingga dan termasuk 75% 3.40%
Hingga dan termasuk 85% 4.80%
Sehingga dan termasuk 90% 5.10%
Hingga dan termasuk Bayaran Pendahuluan Tradisional 95%
Bayaran Pendahuluan Bukan Tradisional 3.00%
3.50%

Insurans gadai janji sekiranya berlaku kematian:

Insurans gadai janji juga membantu anda sekiranya anda meninggal dunia. sekiranya dia meninggal dunia, dan semua pembayaran akan diwarisi kepada waris dan pemberi pinjaman mereka. Ia berdasarkan polisi. Ini dipanggil LIFE MortGAGE INSURANCE (LMI). Polisi ini tentunya berbeza dengan polisi insurans tradisional yang lain. Dalam polisi insurans tradisional, faedah kematian perlu dibayar semasa pembeli meninggal dunia. Mengenai insurans gadai janji sangat bermanfaat walaupun orang itu meninggal dunia, mereka juga dipermudah dengan memberikan insurans yang diwarisi kepada waris mereka.

Adakah saya memerlukan insurans gadai janji?

Insurans gadai janji sangat berharga jika anda ingin membeli pinjaman rumah , berdasarkan ukuran wang pendahuluan anda dan jenis gadai janji yang anda perolehi. Ia membantu pembeli menurunkan risiko pinjaman yang telah diambilnya. sangat penting bagi pembeli untuk mengambil insurans gadai janji sekiranya dia ingin membeli rumah tanpa mengambil risiko yang lebih rendah dan melakukan pendahuluan kurang dari 20%.

Sekiranya anda tidak mengambil insurans gadai janji, maka ia bertentangan dengan peraturan kontrak pinjaman dan penjual akan mengambil insurans dengan perbelanjaan anda sendiri yang akan menjadi sangat sukar bagi pelanggan. Jenis insurans itu juga dipanggil INSURANS BERASASKAN PEMASANGAN atau INSURANS BERDASARKAN LENDAR . Insurans gadai janji sangat penting untuk harta tanah anda yang memegangnya boleh menjadi rumah, kedai komersial tanah dll.

Sekiranya anda seorang yang cerdas dan ingin membeli rumah tetapi anda tidak mempunyai banyak wang tetapi anda ingin membelinya jadi pertama anda akan mempunyai sejumlah wang untuk melakukannya dan ini hanya dapat dilakukan sekiranya anda mengambil pinjaman dan untuk mengambil pinjaman anda mesti mempunyai kawalan ke atas pemberi pinjaman anda yang anda harus memujuknya untuk pinjaman tersebut tetapi ia dapat dilakukan dengan mudah jika anda mengambil insurans gadai janji dengan melakukan itu mereka akan menjadi sedikit risiko bagi pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman kepada awak. Oleh itu, anda mesti mengikuti langkah - langkah ini untuk memudahkan pembelian sesuatu atau mengambil pinjaman.

Bagaimana untuk melepaskan diri dari insurans gadai janji?

Sekiranya anda ingin menyingkirkan insurans gadai janji, maka anda mesti mengikuti arahan penting ini. Mula-mula anda mesti mempunyai 20% saham di rumah anda, maka anda pasti harus membeli 80% saham pegangan rumah atau baki gadai janji dari harga rumah pegangan rumah asal anda sehingga apabila turun pada 75%, penyedia gadai janji diperlukan untuk menghapuskan insurans gadai janji. Dengan cara itu anda pasti akan terlepas dari insurans gadai janji.

Berapakah peratus insurans gadai janji?

Baik itu bergantung pada kadar pinjaman yang anda ambil jika pinjaman tersebut jauh lebih tinggi daripada polisi insurans yang diperlukan untuk membuat peratusan yang lebih tinggi dari jumlahnya setiap tahun kerana tentu saja ia bergantung kepada jumlah pinjaman yang anda ambil dengan bantuan insurans gadai janji . Pada amnya, insurans gadai janji membenarkan sekitar 0.8-1.7% daripada jumlah pinjaman setiap tahun.

Sekiranya saya meletakkan 20 atau membayar PMI?

Untuk PMI Adalah lebih bijak untuk meletakkan jumlah wang yang lebih sedikit di rumah yang akan anda beli dan akan lebih baik bagi anda untuk memberikan 20% wang pendahuluan yang akan bermanfaat untuk kadar faedah terendah anda dan juga pembayaran anda mengikut sebulan.

Ini akan menjadi kepentingan besar bagi anda jika anda ingin membeli rumah sekarang kerana ini adalah keperluan besar anda daripada mengambil ekuiti dan untuk melakukannya, akan lebih baik anda membeli rumah dengan wang pendahuluan minimum dan semestinya sekurang-kurangnya 5 hingga 10% tidak lebih daripada itu untuk kepentingan dan faedah anda sendiri.

Sekiranya anda membeli peratusan rumah yang paling sedikit, risiko anda akan lebih rendah. Selepas itu apabila anda mempunyai lebih banyak wang pada waktu yang tepat maka teruskan pembayaran lain untuk bahagian rumah anda dan itu adalah langkah yang tepat untuk mengambil lebih banyak ekuiti rumah.

Gadai janji apa yang saya dapat setiap bulan?

Membeli gadai janji dan melabur dalam keadaan sebenar adalah pelaburan yang sangat baik untuk diri sendiri dan banyak orang lain melakukan ini kerana ia adalah bentuk yang sangat baik dan mempunyai faedah besar tetapi untuk itu anda harus meneliti kewangan anda dan juga keperluan dan keutamaan anda . Anda mesti mengikuti arahan penting ini jika anda ingin membeli gadai janji. Peraturan yang paling penting untuk membeli gadai janji adalah bahawa anda hanya dibenarkan membeli gadai janji yang 2,5 hingga 3% daripada jumlah pendapatan anda. Pembayaran gadai janji yang akan anda beli terdiri daripada 5 bahagian penting iaitu minat, insurans, cukai, prinsipal dan yang paling penting adalah pendapatan kasar bulanan anda. Nisbah akhir anda sangat penting, ini adalah peratusan pendapatan kasar bulanan anda dan itu adalah kejayaan untuk pembayaran gadai janji anda dan yang paling penting adalah tidak boleh melebihi 25%

Gadai janji yang anda mahu:

Untuk membeli gadai janji, saya ingin memberitahu anda bahawa banyak pemilik rumah mampu membiayai harta tanah yang berharga dua dan dua setengah kali ganda dari pendapatan kasar tahunan mereka. Mengikut ini jika seseorang mempunyai pendapatan sekitar $ 200,000 setiap tahun hanya dapat membeli gadai janji dari $ 300,000 hingga $ 350,000 yang sangat penting bagi pelanggan untuk mengetahui mengenainya. Terdapat beberapa kriteria yang harus anda ikuti jika anda mahu membayar gadai janji.

Kriteria pemberi pinjaman:

Gadai janji yang dimiliki oleh pemberi pinjaman mempunyai kriteria tersendiri untuk menjual gadai janji. Rumah yang ingin anda beli bergantung pada ukurannya dan polisi yang akan anda tawarkan akan berdasarkan kepada perkara berikut yang anda harus membacanya dengan teliti dan mematuhi itu. Itu semua termasuk dalam wang yang anda hasilkan dari jumlah pendapatan anda setiap bulan.

Pendapatan kasar:

Pembeli rumah mempunyai kadar pendapatan yang dia buat mengabaikan cukai dan perkara lain. Itulah pendapatan berdasarkan anda yang anda hasilkan dari gaji anda sebagai pekerjaan sambilan, faedah keselamatan, pendapatan pekerjaan, kemudahan keselamatan, keperluan anak, penyakit, dan tunjangan, ia juga merangkumi bonus yang anda peroleh setiap bulan dari pekerjaan anda dan pekerjaan lain. Ini semua termasuk dalam wang yang anda hasilkan dari jumlah pendapatan anda setiap bulan.

Kadar muka depan:

Seperti yang kita semua ketahui bahawa pendapatan kasar memainkan peranan penting dalam mencari nisbah muka depan dan kita juga dapat mengenalinya sebagai nisbah gadai janji kepada pendapatan. Ini adalah nisbah yang menunjukkan kepada kita peratusan pendapatan kasar kita setiap tahun dan ia berdasarkan pembayaran gadai janji yang anda miliki mengikut setiap bulan dan anda juga harus mengetahui bahawa jumlah wang yang anda belanjakan untuk gadai janji setiap bulan adalah berdasarkan secara khusus lima cawangan utama iaitu faedah, cukai, prinsipal, insurans harta tanah, insurans swasta yang juga boleh disebut insurans gadai janji swasta, semuanya adalah lima komponen utama di mana anda membuat pembayaran setiap gadai janji yang anda miliki setiap bulan.

Perkara utama lain yang perlu anda ketahui adalah bahawa nisbah muka depan berdasarkan lima komponen utama tidak boleh melebihi lebih daripada 25% daripada jumlah pendapatan bulanan kasar anda. Tetapi dalam kes lain, majoriti penjual gadai janji membolehkan penjual melebihi daripada 25% atau bahkan lebih daripada 35% atau sehingga 40% daripada jumlah pendapatan kasar bulanan anda.

Kadar muka belakang:

Nisbah muka belakang sangat penting untuk diketahui, ia memberitahu anda tentang pendapatan yang anda peroleh setiap bulan untuk membersihkan hutang anda. Hutang ini terdiri daripada pembayaran yang mesti anda lakukan untuk keperluan anda yang merangkumi pembayaran kad kredit insurans anak, dan pinjaman lain yang telah anda ambil.

Kami dapat menerangkan dengan jelas anda dengan kata lain bahawa jika anda membayar $ 4000 setiap bulan dalam perkhidmatan hutang dan kemudian anda menghasilkan $ 8000 setiap bulan, jadi nisbah anda adalah 50% jadi sekarang kami tahu bahawa separuh dari pendapatan bulanan anda adalah anda biasa membayar hutang.

Begitu juga, saya ingin mengingatkan anda bahawa nisbah hutang kepada pendapatan 50% pastinya tidak akan membantu anda dalam membeli rumah anda. Banyak penjual mengesyorkan agar pembayaran hutang bulanan kami tidak melebihi 35% daripada jumlah pendapatan kasar bulanan kami.

Oleh itu, kerana anda ingin mengetahui jumlah hutang bulanan anda berdasarkan nisbah muka belakang, jadi sekarang anda harus menggandakan jumlah pendapatan bulanan kasar anda dengan 0.35 dan kemudian membahagikannya dengan 12. Contohnya, jika anda memperoleh 200,000 per tahun jadi perkhidmatan hutang bulanan maksimum anda tidak boleh bertindih lebih daripada $ 4000. Semakin rendah nisbahnya, semakin baik untuk anda.

artikel berkaitan

Berapakah insurans gadai janji?

Apakah insurans gadai janji?

Insurans gadai janji persendirian (PMI)

Berapa banyak yang saya mampu untuk rumah

Akta Perlindungan Pemilik Rumah (HOPA)

Berapa Banyak Rumah yang Saya Mampu?