Mr.Umar

Mr.Umar

Helo! Saya secara semula jadi pemimpi, mengembangkan impian dan pemikiran menjadi cerita. Kadang-kadang kekal dalam kenyataan tetapi kadang-kadang melampaui mereka. Hasilkan dunia fantasi dalam pemikiran saya ... seperti melamun ... dan buat cerita dan tuliskan. Saya memilih kawasan ini untuk menjawab soalan yang saya boleh, atau saya mengetahuinya.